SAAP Digitalised Gigamaps Collection to Zoom In

HOLOSLO-ThePenetratingOfLatent

Gigamap of the HOLOSLO – The Penetrating of Latent diploma project (Davidová, 2007) that emerged from the Complexity and Systems Thinking studio. The map is relating digital and prototyping analyses and design processes with scenarios of design’s performances to be codesigned with the ambient environment. (Davidová 2006 – 07)

RayGiga

The Ray gigamap showing trans-disciplinary and trans-agency relations, observations and speculations within the project. (Davidová 2013 – images from Forest Products Laboratory, 2010; Hoadley, 1980; Menges, 2009; Němec, 2005; Tolasz & Coll., 2007 or photographed by the author, used with the courtesy of USDA Forest Products Laboratory, Taunton Press, Achim Menges, Grada and Tolasz)

3

Loop Pavilion Studio WIP board based GIGA-map (photo: Pokorný 2014)

Loop_Digi

The digital re-designed gigamap serving for exhibition and public debate purposes in reference to the performing prototype (gigamap responsibility: Hrůšová & Pokorný 2014)

BreathingWalls_red

Breathing Walls, Envelopes and Screens Gigamap (gigamap: Davidová 2019, Köppen-Geiger Climate Classification Map: Beck et al. under a creative commons licence (Beck et al., 2018))

GIGA-svalgangs2017

Gigamapping Svalgangs and Skuts (Davidová 2017, photos: Davidová and Raková 2016 and 2017). map of Norway: Central Intelligence Agency – public source (Central Intelligence Agency, 1998); macro climates diagrams (yr, 2016), with the courtesy of yr.no

Bio-CloimaticLayersOfBuiltEnvironment_Capadoccia

Ground and Semi-Ground Inhabitation: Cappadocia Case Study Thematic Gigamap. (gigamap and images of caves by Davidová 2016. Turkey map of Köppen climate classification has been used under creative common licence (Zifan, 2016). The Map of Cappadocia has been used under creative common licence (Dörrbecker, 2009). The Climate and Temperature Diagrams are used from Climatemps.com with expired copyright in 2015 (Climatemps.com, 2015b, 2015a), Climate Zones Rainfall in Turkey map used with the courtesy of Fanack (Fanack, 2016))

GIGA-Performance60

Gigamap of Prototypical Architectural and Urban Design Practice Projects’s Boundary Conditions in Relation to Both, Physical and Biotic, Including Social, Environmental Interactions, Mapping the Spaces Organized from Fully Open to Almost Closed (gigamap: Davidová 2016)

GIGA_COLridor

COLridor and EnviroCity Gigamap showing different scales, stakeholders and their agency speculation on planned actions that is still exhibited at the location to generate public and specifically stakeholders’ discussion and motivation (Davidová 2017)

COLridorIII

COLreg: The Regenerative Community Gigamap (Davidová 2020)

UN Creativity and Innovation Day Lecture on Systemic Approach to Architectural Performance

2

Marie Davidová held a talk on #saap for UN Creativity and Innovation Day on 21st April 2020. Please, enjoy the recording below! You can develop better understanding of the synergy of several process based fields that gave the birth to the Systemic Approach to Architectural Performance field.

#WCIW #WCID #IAmCreative #saap #systemicapproachtoarchitecturalperfomance

COLridor II

‘COLridor II has been built as an architectural solution by Collaborative Collective for Czech National Heritage Association’s exhibition on wood building constructors’ lineage Herzan (Davidová, Zímová, & Horák Goryczka, 2019). The project is to support bio-corridorial relations of an adjacent park and city’s eco-system. Constructed and kept updated with local scouts,the structure holds, insulate and hydrates onions of blossoming plants to feed pollinators in very early spring’s very first sun and holds local specific seeds for birds. The interior part will invade the gallery space with an indoor eco-system and offer bird food to visitors for dissemination.’ (Davidová, 2019)

The following text is in Czech only. Please, see a paper discussing context of this project here.

Následující text je kapitola, která je součástí publikace k výstavě Herzan: Stavitelský rod z Třebíče v tištěné podobě publikované Národním památkovým ústavem nebo jako jako kapitola ke stažení zde. Navštivte výstavu!

Marie Davidová, Kateřina Zímová, Kateřina Horák Goryczka

Kapitola pojednává o procesu navrhování a výroby objektů pro výstavu Herzan: Stavitelský rod z Třebíče, který pořádá Národní památkový ústavu, Muzeum Vysočiny Ttřebíč a Městské kulturní středisko Třebíč. Architektonické řešení výstavy se nazývá COLridor II, který byl vypracován Collaborative Collective z. s. jako pokračování konceptu Jedlé krajiny. Hlavní organizátor výstavy, Národní památkový ústav, si kladl za cíl vytvořit táborákovou bránu, která bude ctít tesařské, stavitelské, architektonické a volnočasové úspěchy všech členů rodiny Herzánů. Volnočasové táborákové aktivity mají na Třebičsku dlouhou a silnou Tradici, tendence pracovat s mládeží se nejsilněji projevovala u Jiřího Herzána, jehož táborákové brány jsou významnou inspirací v projektu COLridor II. Součástí zadání bylo vytvořit instalace kolaborativním způsobem tak, že se na jejich výrobě budou podílet místní spolky a uskupení. Symbol brány je stylizován do venkovního objektu, který je chápaný jako poutač k výstavě. Cílem projektu COLridor II je vývoj a navázání na dřevařskou tradici Třebíčského rodu Herzánů, která je  na Zámku Třebíč prezentována veřejnosti prostřednictvím lineární retrospektivní výstavy a zároveň poskytnutí eko-systemických služeb místu. Toho je dosaženo tím, že součástí výstavy bude poutač ve formě městské intervence na nádvoří Třebíčského zámku a vnitřní instalace ve stejném duchu. Návrh objektů je inspirován táborovou bránou z tvorby Jiřího Herzána.

COLridor II navazuje na environmentální a sociální charakter této tvorby a dále rozvíjí principy našich předchozích environmentálních staveb SpiralTreeHouse (Davidová, 2013, 2014, 2016a, 2017a) a Co-oCo-oNest (Davidová & Neshevets, 2018). Vzhledem k současným trendům se nabízí možnost a potřeba reflektovat tyto tendence a vytvořit tak objekty z responsivního dřeva a tím podpořit městské společenské a eko-systemické služby. Proto geometrická konstrukce z kulatiny nabízí jak místo k odpočinku a socializaci napříč eko-systémem, tak i koncept „jedlé krajiny“ (Creasy, 2004; Davidová, Zatloukal, & Zímová, 2017). Lanové výplety nabízí posezení pro lidi, zatímco geometrická konstrukce se zeminou nabízí místní cibulovité medonosné rostliny a semínka pro ptáky v období zimy. Jak dřevo, tak rostliny budou příznivě moderovat okolní klima.

 

1           Úvod

Projekt COLridor II sdružuje dohromady více směrů naší práce. Po konstrukční a eko-systemické stránce navazuje na projekt SpiralTreeHouse, vytvořeného pro soužití lidí s lesem a jeho iteraci Co-oCo-oNest pro soužití lidí a stromů ve městě. Poprvé byl pro tyto koncepty zhotoven statický posudek (Figure 1).

Pages from HERZ Interiér_220-2

Figure 1: Statické posození interiérové konstrukce (Zatloukal 2018)

Dále navazuje na výzkum v oblasti responsivního dřeva první autorky (Davidová, 2016b, 2017b). Kombinace hygroskopické vlastnosti dřeva, která pomáhá životu medonosných rostlin, a eko-systemické performance těchto rostlin a semen, se stane zásadní interakcí s místním potravním řetězcem v době nestálostí těchto podmínek díky klimatickým změnám. Zároveň je podporováno lidské porozumění, že právě oni jsou nedílnou součástí eko-systému, kde jejich hrají zásadní roli v soužití s ostatními druhy. Takový přístup přímo navazuje na skauting a v jeho rámci aktivity Jiřího Herzána.

2           Co-Design a DIY

Spolu-navrhování, tedy co-design, má v projektu několik úrovní. Na začátku projektu byl vytvořen akční diagram (Figure 1) a po té proběhl „gigamapovací“ (Sevaldson, 2011, 2015) workshop mezi aktéry projektu (Figure 2). Díky tomu byla vybrána lokace, nastaveny podmínky spolupráce a prodiskutován základní koncept projektu. V mezičase se zajistili platní sponzoři a dohoda o spolupráci s místními skauty. Skauti se nejen podíleli na stavbě konstrukcí, ale i objekty kontrolují, opravují a dovyrábí v čase krmítka.

ActionDiagram

Figure 2: Akční diagram některých předpokládaných zúčastněných aktérů (Davidová 2018)

IMG_2046.JPG

Figure 3: Gigamapovací workshop v Třebíči (foto: Gönulf 2018)

To navazuje na to, jak objekty spolunavrhuje eko-systém v čase. Venkovní i interiérové objekty se budou proměňovat rašením rostlin, jejich kvetením, krmítky a okolním eko-systémem, který přilákají k interakci.

Na objektu je umístěn QR kód, vedoucí k této kapitole i k návodům, jak si podobné objekty mohou komunity vytvořit sami. Návody jsou poskytnuty při nekomerčním využití bezplatně pod Creative Commons licencí k jakékoli modifikaci při uvedení Collaborative Collective a našeho QR kódu (Creative Commons, 2017). Vzniká tak další vrstva spolunavrhování za vzniku nových komunitních iterací projektů.

3           Eko-Systemická Performance

Dřevěná konstrukce (Figure 4) využívá faktu, že dřevo nasává a odpařuje vlhkost. Díky této vlastnosti budou cibuloviny nasávat vláhu i za velmi suchého a horkého počasí, které je pro nádvoří typické. Konstrukce tak moderuje mikro-klimatické extrémy na místě a umožňuje růstu medonosných rostlin. Konstrukce tak umožní aplikaci konceptu jedlé krajiny ve městě, tedy město, kde se ne jenom bydlí, ale dá i najíst, zásadní podmínku pro život.

20181013_191048

Figure 4: Konstrukce zatím  bez umístění sazenic a krmítek (foto: Davidová 2018)

.Jarní potravu pro hmyz představují cibuloviny. Ty jsou nainstalovány už na podzim a vykvetou už brzy na jaře (vzhledem k velmi slunnému místu pravděpodobně  už koncem ledna). Z cibulek vyrostou květy pro nedočkavý hmyz. Byly vybrány krokusy (fialová a žlutá), ladoňky (modrá), narcisky (žlutá), tulipány  (růžová), které jsou obaleny mechem pro izolaci a regulaci vlhkosti a připevněny na kmen pomocí jutové textilie, evokující přírodní tvar choroše. Do interiéru jsou umístěny stínomilné rostliny, které zde regulují vlhkost. Dřevěné konstrukce díky svému nasávání vlhkosti takový ekosystém podporují.

Pro větší interakci s eko-systémem budou skauty na místě obnovována krmítka pro ptáky. Semínka do krmítek jsou vybrána taková, která se pěstovala v okolí Třebíče, na Vysočině. To znamená  pohanka, slunečnice, proso atd. Krmítka jsou realizována jako odlitá směs tuku a semínek umístěná v konstrukci nebo volná semínka. Krmítka budou umístěna po celou dobu konání výstavy a skauti je bude doplňovat.

4           Scénografie a Scénář

Kromě zainteresovaných zúčastněných budou návštěvníci přilákáni z městské stezky vedoucí přes nádvoří venkovní konstrukcí, která má zároveň funkci poutače. Její interaktivní charakter také přiláká návštěvnice-ky, které-í by sami o sobě na výstavu nešly-i. Při vstupu do galerie, jízdárny, uvítá návštěvnici-ka iterace venkovního objektu ve formě brány. Brána navazuje na skautskou tradici v práci Jiřího Herzána a jsou na ní ze strany umístěny expoziční objekty. Ve středu projdete zavěšenými rodinnými fotografiemi k časové ose rodu propojené s exponáty. Uhlopříčně jsou pak umístěny třílístky s jednotlivými členy rodu v osách kleneb. Na závěr si návštěvnice-k přečte kurátorské slovo (Figure 5) a získá semínka pro venkovní objekt. Při odchodu pak přes QR kód dojdou k vybídnutí a návodům k realizaci podobných objektů.

ScenarioAndScenography

Figure 5: Scénář a scénografie interiérové části výstavy. (Davidová 2018)

5           Závěr

Charakter expozice si klade za cíl plynule navázat na experimentální práci stavitelského rodu a představit diskutované téma z pohledu současnosti. To především znamená eko-systemické služby, které jsou zde pojaty jako „neantropocentrická architektura“ a především její „performance“ (Hensel, 2013). Na rozdíl od většinové performativní architektury je ale do procesu performance zahrnuto i spolunavrhování jak na začátku projektu, tak během procesu expozice. Každý, lidský i jiný, návštěvník-ce se tak stává její součástí i spolunavrhovatelkou-em. K tomu je přidána širší vrstva k šíření iterací této mise přes tagování veřejného prostoru QR kódy. Projekt má tedy generativní charakter pojatý odspoda (bottom up approach) a posouvá koncept „městských prototypických intervencí“ z počátku milénia (Davidová, 2004; Doherty, 2005) i k širším měřítkům.

6           Kredit

Projekt COLridor II vznikl z podnětu Národního památkového ústavu, který je autorem námětu a koncepce výstavy, ve spolupráci s rodinou Herzánů zpracovává téma výstavy. Dalšími partnery projektu je Muzeum Vysočiny třebíč, Městské kulturní středisko a Město Třebíč.  Národní památkový ústav si uvědomoval specifika projektu a ve výběrovém řízení vybral nabídku od Collaborative Collective z. s. pro jejich dosavadní zkušenost s environmentální architekturou a ekosystemických služeb v urbánním prostředí. Projekt je sponzorsky zajištěn Lesy České Republiky, Pavlínek, Kvetoucí zahrada, PROBIO.

Výstava je financována z rozpočtu Národního památkového ústavu, z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční  rozvoj výzkumné organizace IP DKRVO – cíl Moderní architektura 20. století. Muzeum Vysočiny Třebíč a Městské kulturní středisko Třebíč přispívá poskytnutím lokálních znalostí a prostor zámecké Konírny na Zámku v Třebíči. Mětso Třebíč zajistilo dřevařský materiál pro stavbu instalace. Collaborative Collective z. s. zajišťuje návrh, koordinaci a realizaci instalace dřevěných ekosystemických objektů. Sponzorsky je projekt vybaven sysnetetickými lany od Pavlínek s. r. o., semeny od Kvetoucí zahrada, a semínky pro ptactvo od PROBIO. Část projektu podporují sponzorsky také Lesy České republiky.

 

6.1         Návrh a Realizace

  • Národní Památkový Ústav:

Garant projektu: Ing. Arch. Naďa Goryczková

Námět a koncept výstavy: Ing. Arch. Kateřina Horák Goryczka

Kurátoři výstavy: Ing. Jiří Bláha Ph.D.,  Ing. Arch. Lubor Herzán, Ing. Arch. Kateřina Horák Goryczka, Mgr. Jan Klimeš Ph.D.

  • Collaborative Collective:

Vedení projektu COLridor II, metodologie, koncept, scénář, scénografie a vedení realizace: Marie Davidová, MArch, Ph.D.

Krajinná ekologie: Ing. Kateřina Zímová

Detailní zpracování architektonického návrhu a realizace: Mg.A. Ondřej Michálek

Statika konstrukce: Ing. Jan Zatloukal, Ph.D.

Osazovací plán: Ing. Kateřina Gazdová

Detailní zpracování architektonického návrhu: Bc. Arif Gönulf

Realizace objektů a výstavy: Ing. Arch. Jan David

  • Skautský Oddíl Srdíčko:

Vedení organizace za skauty: Tereza Čapková

Vedení realizace za skauty: Michal Stasiak

Realizace: Michal Stasiak – Mnějéša, Tereza Čapková, Roman Čapka – Kecal, Matěj Nejedlý – Vajco, Vojtěch Viceník – Štika, Kamil Belán – Racek, Tomáš Novotný – Kečup, Vladislav Větrovec – Prófa, Tomáš Veselý, Ondřej Herzán

Reference:

Creasy, R. (2004). Edible Landscaping. Gainesville.

Creative Commons. (2017). Creative Commons — Attribution-NonCommercial 4.0 International — CC BY-NC 4.0. Retrieved December 9, 2017, from https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Davidová, M. (2004). Gary Doherty: On Spatial Dialogues. Stavba, 5(6), 18.

Davidová, M. (2013). SpiralTreeHouse. EARCH., 1–2. Retrieved from http://www.earch.cz/cs/architektura/spiraltreehouse

Davidová, M. (2014). SpiralTreeHouse. In K. Křenová & Ľ. Fábri (Eds.), Ročenka Dřevostaveb 2014 / Timber Structures Year Book 2014 (1st ed., pp. 9–10). Prague: Prodesi.

Davidová, M. (2016a). SpiralTreeHouse. Retrieved April 3, 2016, from https://www.facebook.com/spiraltreehouse/

Davidová, M. (2016b). Wood as a Primary Medium to Architectural Performance: A Case Study in Performance Oriented Architecture Approached through Systems Oriented Design (1st ed.). Liberec: Technical University of Liberec. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/307957987_Wood_as_a_Primary_Medium_to_Architectural_Performance_A_Case_Study_in_Performance_Oriented_Architecture_Approached_through_Systems_Oriented_Design

Davidová, M. (2017a). Systemic Approach to Architectural Performance: The Media Mix in the Creative Design Process. FORMakademisk, 10(1), 1–25. https://doi.org/10.7577/formakademisk.1713

Davidová, M. (2017b). Wood as a Primary Medium to Eco-Systemic Performance: A Case Study in Systemic Approach to Architectural Performance. Czech Technical University in Prague. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17123.45607

Davidová, M. (2019). Intelligent Informed Landscapes: The Eco-Systemic Prototypical Interventions’ Generative and Iterative Co-Designing Co-Performances, Agencies and Processes. In M. H. Haeusler, M. A. Schnabel, & T. Fukuda (Eds.), Intelligent & Informed – Proceedings of the 24th CAADRIA Conference (pp. 151–160). Wellington: Victoria University of Wellington. Retrieved from http://papers.cumincad.org/cgi-bin/works/paper/caadria2019_242

Davidová, M., Zatloukal, J., & Zímová, K. (2017). Responsive Transformer: The Bio-Robotic Adaptive Architecture. In F. Mahbub, S. Uddin, & M. A. Khan (Eds.), International Design Conference: DESIGN EVOLUTION [Education and Practice] (pp. 1–8). Karachi: Indus Valley School of Art and Architecture. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/313759423_Responsive_Transformer_The_Bio-Robotic_Adaptive_Architecture

Davidová, M., & Neshevets, N. (2018). Eco-Systemic Co-Design for DIY: Co-oCo-oNest, the Baby of SpiralTreeHouse // Зозулине гніздо. Retrieved May 20, 2018, from https://systemicapproachtoarchitecturalperformance.wordpress.com/2018/05/08/eco-systemic-co-design-for-diy-coocoonest-the-baby-of-spiraltreehouse-зозулине-гніздо/

Davidová, M., Zímová, K., & Horák Goryczka, K. (2019). COLridor II pro výstavu Herzan: Stavitelský rod z Třebíče / COLridor II for Exhibition Herzan: The builders’ family from Třebíč. In K. Horák Goryczka (Ed.), Herzan: Stavitelský rod z Třebíče (pp. i–ii). Prague: Czech National Heritage Institute. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/330620790_COLridor_II_pro_vystavu_Herzan_Stavitelsky_rod_z_Trebice

Doherty, G. (2005). Prototypes in Pinkenba. In Nordes 2005 – In the Making (Vol. 1, pp. 1–5). Copenhagen: Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture. Retrieved from http://www.nordes.org/opj/index.php/n13/article/view/262/245

Hensel, M. (2013). Performance-Oriented Architecture: Rethinking Architectural Design and the Built Environment (1st ed.). West Sussex: John Willey & Sons Ltd.

Sevaldson, B. (2011). GIGA-mapping: Visualisation for complexity and systems thinking in design. In J.-J. Lee (Ed.), Nordes ’11: the 4th Nordic Design Research Conference (pp. 137–156). Aalto: Aalto University. Retrieved from http://www.nordes.org/opj/index.php/n13/article/view/104/88

Sevaldson, B. (2015). Gigamaps: Their role as bridging artefacts and a new Sense Sharing Model. In Relating Systems Thinking and Design 4 (pp. 1–11). Banff: Systemic Design Research Network. Retrieved from https://app.box.com/s/tsj7ewtcy9dr63knf64tvo3yrepmzdov

TreeHuggerCyprus: The Eco-Systemic Prototypical Urban Intervention by the United Nations Buffer Zone for DIY

33356340_10155607501447616_6388335923733463040_n

Figure 1: TreeHuggerCyprus: Responsive Wood Insect Hotel that offers  a variety of climatic and spatial conditions to be met with diverse insects’ preferences. This is achieved  by global axis orientation, the shape of the hotel and cutting the panels from different positions of the tree trunk. Please also take note of the social communication and engagement through exhibited GAGA-Maps and QR Code. (Photo: Davidová 2018)

1           Project Introduction

The eCAADe RIS workshop at the Department of Architecture, University of Cyprus by Collaborative Collective is a local and participative adaptation of similar project in Prague with the same name, the TreeHugger (see Figure 1). Offering hands on experience of prototyping and placing into public space the responsive wood insect hotel’s workshop relates to local environmental, social and political parameters as well as the skills and interests of its participants. This eco-systemic ‘prototypical urban intervention’ (Davidová, 2004; Doherty, 2005) takes place at one of the trees near by  the United Nations Buffer Zone in Nicosia. The very difficult political-urban situation gave birth to rich bio-topes on a bio-corridor within the, otherwise very anthropocentric, city centre of Nicosia, Cyprus. The research addresses the landscape ecologists’ discussion that our agricultural land has become so toxic (i.e. use of pests) that many species, that had adapted to them hundreds years ago, are recently adapting for the life in the cities. Nearly 80% of flying insects in biomass have disappeared since eighties/nineties in Western Europe from our landscape (Vogel, 2017). In similar percentage follows the decrease of birds that eats them (Czech Ornithologists Association, 2016). As architectural researchers addressing such data, we claim that we need to adapt our anthropocentrically evolved cities for the co-living situation with other species across the communities.

IMG_5500

Figure 2: GIGA-Mapping of Collected Data (Photo: Kontovourkis 2018)

20180524_105305

Figure 3: Resolving Grasshopper Code (Photo: Davidová 2018)

The hands on started with, in this case analogue, process-based diagramming, so called ‘GIGA-Mapping’ (Davidová, 2014; Sevaldson, 2011, 2013, 2015), of the participatory and local environmental properties, using on site registered and measured data, questionnaires of locals and environmental agencies and web search (see Figure 2). Afterwards the hands on continued with adjusting former TreeHugger’s Grasshopper code to the local tools and local and design specific parameters (see Figure 3). Next to the above mentioned, the participants explored the responsive solid wood digital fabrication skills, critical public space eco-systemic intervention skills and most importantly, the performing and interacting prototype’s observations registrations. When intervening the public space, they did and needed to- engage with the locals. Engaging them into the project generates co-design and avoids vandalism. We introduced variety of observational tools that can serve to generation of another analytical multi-media GIGA-Map and this research’s further exploration.

The QR code with a link to our blog with post with the prototype’s Grasshopper code and an explanation is engraved into the prototype for the local communities to DIY under Creative Commons Non-Commercial Use Licence (Creative Commons, 2017) across the borders and the process GIGA-Map will be exhibited for learning and interaction. Since it is difficult for humans to cross, they might interact through generating exchangeable habitats of other species. Through questioning the transitions across the (eco-)systemic boundaries, we propose to question the political, when considering humans taking part of, also the eco-systemic, struggles from the bottom up!

Note: For our application in Prague, please, see the papers ‘TreeHugger: The Eco-Systemic Prototypical Urban Intervention’ (Davidová & Prokop, 2018) and  ‘COLridor: Co-Design and Co-Living for Sustainable Futures’ (Davidová & Zímová, 2017) or our facebook page ‘COLridor’ (Davidová, 2017).

For the Cyprian adaptation, we kindly than to the participants Panagiota Konatzii and Michalis Psaras to start the project one month before with their research on a tree selection and resolving its allowance from the local authorities.

2           Envisioned Outcome

The eco-systemic prototypical urban intervention should follow similar mode as the TreeHugger insect hotel responsive wood prototype from Prague (Davidová & Prokop, 2018; Davidová & Zímová, 2017). This all was to be adjusted to local environment (eco-systemic: natural, social and cultural), tools and participatory characters and skills that was available on place. The GIGA-Map documenting the design process is exhibited next to the prototype for participatory interaction. The performance registering from the last day of the conference will be discussed and possibly used for the digital GIGA-Map after the conference.

The project is to better the local natural, social and cultural environment. The following code and manual invites you to build your own TreeHugger in and with your community, adjusted to your local environment. DIY!

3           DIY Manual

3.1         Download the Code

The code is written for Rhino 6 (Robert McNeel & Associates, 2018) to be open there in Grasshopper (Davidson, 2017). Download its evaluation version here.

Please, download it here.

3.2         Follow the Story Boards

Storyboard_v1

Figure 4: Design Process Story Board (Psaras 2018)

2nd Storyboard_v0.png

Figure 5: Prototyping Process Story Board (Psaras 2018)

3.3         Always Refer and Place the Our QR Code

qr-code

Figure 6: QR Code to the Link to This Post (Davidová 2018)

Please, download it here: qr-code

4           Terms of Use

Please, note, this project is provided under Creative Commons Non-Commercial Use Licence (Creative Commons, 2017):

4.1         You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format

Adapt — remix, transform, and build upon the material

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

4.2         Under the following terms:

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

NonCommercial — You may not use the material for commercial purposes.

No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

5           Workshop Tutors:

Marie Davidová, MArch, Ph.D. & Ing. Arch. Šimon Prokop

6          Site Analysis for Tree Pre-Selection and Permission Negotiation:

Panagiota Konatzii & Michalis Psaras

7           Workshop Participants:

Panagiota Konatzii, Michalis Psaras, Stefanos Kyprianou, Marko Vucic

References:

Creative Commons. (2017). Creative Commons — Attribution-NonCommercial 4.0 International — CC BY-NC 4.0. Retrieved December 9, 2017, from https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Czech Ornithologists Association. (2016). The Annual Report of the Czech Ornithologists Association / Výroční zpráva České společnosti ornitologické 2016 birdlife.cz. Prague. Retrieved from http://bigfiles.birdlife.cz/Vyrocni_zprava_CSO_2016.pdf

Davidová, M. (2004). Gary Doherty: On Spatial Dialogues. Stavba, 5(6), 18.

Davidová, M. (2014). Generating the Design Process with GIGA-map: The Development of the Loop Pavilion. In B. Sevaldson & P. Jones (Eds.), Relating Systems Thinking and Design 2014 Symposium Proceedings (pp. 1–11). Oslo: AHO. Retrieved from http://systemic-design.net/wp-content/uploads/2015/03/MD_RSD3_GeneratingtheDesignProcesswithGIGA-map.pdf

Davidová, M. (2017). COLridor. Retrieved March 31, 2017, from https://www.facebook.com/COLridor/

Davidová, M., & Prokop, Š. (2018). TreeHugger: The Eco-Systemic Prototypical Urban Intervention. In O. Kontovourkis (Ed.), 6th eCAADe RIS 2018 Proceedings (pp. 1–10). Nicosia: University of Cyprus. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/325248861_TreeHugger_The_Eco-Systemic_Prototypical_Urban_Intervention

Davidová, M., & Zímová, K. (2017). COLridor: Co-Design and Co-Living for Sustainable Futures. In B. Sevaldson (Ed.), Relating Systems Thinking and Design 6: Environment, Economy, Democracy: Flourishing Together (pp. 1–20). Oslo: Oslo School of Architecture and Design. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/321371410_COLridor_Co-Design_and_Co-Living_for_Sustainable_Futures

Davidson, S. (2017). Grasshopper – algorithmic modeling for Rhino. Retrieved October 6, 2017, from http://www.grasshopper3d.com/

Doherty, G. (2005). Prototypes in Pinkenba. In Nordes 2005 – In the Making (Vol. 1, pp. 1–5). Kopenhagen: Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture. Retrieved from http://www.nordes.org/opj/index.php/n13/article/view/262/245

Robert McNeel & Associates. (2018). Rhino 6 for Windows. Retrieved May 24, 2018, from https://www.rhino3d.com/6

Sevaldson, B. (2011). GIGA-mapping: Visualisation for complexity and systems thinking in design. Nordes ’11: The 4th Nordic Design Research Conference, 137–156. Retrieved from http://www.nordes.org/opj/index.php/n13/article/view/104/88

Sevaldson, B. (2013). Systems Oriented Design: The emergence and development of a designerly approach to address complexity. In J. B. Reitan, P. Lloyd, E. Bohemia, L. M. Nielsen, I. Digranes, & E. Lutnaes (Eds.), DRS // CUMULUS 2013 (pp. 14–17). Oslo: HIOA. https://doi.org/ISBN 978-82-93298-00-7

Sevaldson, B. (2015). Gigamaps: Their role as bridging artefacts and a new Sense Sharing Model. In Relating Systems Thinking and Design 4 (pp. 1–11). Banff: Systemic Design Research Network. Retrieved from https://app.box.com/s/tsj7ewtcy9dr63knf64tvo3yrepmzdov

Vogel, G. (2017). Where have all the insects gone? Science, 5(6355), 1–4. https://doi.org/10.1126/science.aal1160

Eco-Systemic Co-Design for DIY: Co-oCo-oNest, the Baby of SpiralTreeHouse // Зозулине гніздо

IMG_20180507_191224_BURST3-ANIMATION
Figure 1: Testing by locals on prototype’s finalising day (Photo: Prokop 2018) // Останній день спорудження прототипу. Мешканці із цікавістю досліджують його можливості (Фото: Prokop 2018)

Abstract // Анотація:

Within the framework of the first international ‘Something in the Kotlovan’ workshop series, organised by 86 International Ukrainian Film Festival, Collaborative Collective, Ukrainian trans-disciplinary workshop participants and the local community of Slavutych co-designed baby of SpiralTreeHouse (Davidová, 2013, 2014b, 2016, 2017), the Co-oCo-oNest.

//

В рамках першого міжнародного семінару “Щось у Котловані” організованого Фестивалем кіно та урбаністики 86, Collaborative Collective, разом з українськими учасниками та місцевою громадою було створено ко-дизайн нащадка SpiralTreeHouse (Davidová, 2013, 2014b, 2016, 2017) “Зозулине гніздо”.

//

Due to the disaster in 1986, the Exclusion Zone of Chernobyl gave rise to an exclusive eco-system (Deryabina et al., 2015) that turned the nuclear zone into natural tourist destination. This leads to the question of such adaptation of the local society and their built environment. In the time when we discuss about 80% of biodiversity or biomass loss in Western and Central Europe, this place is truly unique. Our workshop program claimed that the community needs to take an advantage of such local specificity and develop their cross-species co-living and co-habitation skills. These are advanced through community ‘co-design and co-creation’ (Sanders & Stappers, 2008) with the use of sketch models (see Figure 2), questionnaires and GIGA-Mapping (see Figure 3), a visual trans-disciplinary diagramming of complexity (Davidová, 2014a, 2017; Davidová & Zímová, 2017; Sevaldson, 2011, 2015). Many locals helped on the building site. The participants photographed and draw the local references while seek for their relations. While doing so, they co-designed eco-systemic ‘prototypical urban interventions’ (Doherty, 2005) and their fusion was physically prototyped. The reason for prototyping is twofold: 1] it teaches the participants prototyping skills for all the other prototypes realisation; 2] it develops a particular case study into realisation and its recipe is placed online so it can be locally adapted and reproduced elsewhere with Creative Commons Non-Commercial Use Licence (Creative Commons, 2017). The link to the recipe is distributed locally in form of QR code. We truly hope that the prototype can stay at the place. However, this is up to Slavutych municipality to decide. Therefore, during the festival event, the prototype Co-oCo-oNest serves as a learning tool for observations and alterations suggestions as well as an advertisement, motivating more interventions, exhibiting ‘Know How for DIY’.

//

Через катастрофу 1986 року довкола Чорнобиля утворилася неповторна екосистема (Deryabina et al., 2015), вона перетворила зону відчуження на природну туристичну принаду. Це, у свою чергу, поставило перед мешканцями питання про пристосування наявних умов та навколишнього середовища цього унікального місця. На сьогоднішній день у Західній та Центральній Європі вже втрачено близько 80% біорізноманіття. Програма воркшопу спрямована на потреби громади, чутлива до місцевої специфіки та розвитоку навичок міжвидового співіснування. Такі навички було отримано за допомогою співко-дизайну та співробітництва (Sanders & Stappers, 2008) із використанням ескізних моделей (див. малюнок 2), опитувальників та GIGA-Mapping (див. малюнок 3), міждисциплінарнаої візуалізації діаграм складності (Davidová, 2014a, 2017; Davidová & Zímová, 2017; Sevaldson, 2011, 2015). Багато містян долучалися до будівництва. Учасниці та учасники фотографували та замальовували місцеві відповідники, дошукуючись їх взаємозв’язків. Разом з тим вони спільно розробили екологічні “прототипи міських інтервенції” (Doherty, 2005), синтез яких власне і було втілено в проекті “Зозулине гніздо”. Прототипування необхідне з двох причин: 1] навчитися прототипувати об’єкти для реалізації; 2] дослідити та розробити конкретний проект, інструкцію для створення якого, буде розміщено в загальному доступі, що уможливить подальше відтворенням із врахуванням локальних умов місцевості на умовах ліцензії Creative Commons для некомерційного застосування (Creative Commons, 2017). Посилання на інструкцію поширюється локально у формі QR-коду. Ми сподіваємось, що прототип “Зозулине гніздо” може бути залишений для використання. Однак, це звичайно лишається на розсуд муніципалітету міста Славутича.Таким чином, в рамках фестивального заходу “Зозулине гніздо” , “Зозулине гніздо” бувстав навчальним інструментом, що враховує пропозиції, спостереження щодо змін,. Просуває а також для промоції, що мотивує доі мотивує до інтервенційї в публічному просторі, виставляючи за  принципом “Ноу-хау для DIY”.

//

20180502_163729.jpg
Figure 2: Working model for co-creation (Photo: Davidová 2018) // Робоча модель співтворчості (Фото: Davidová 2018)
20180430_180015.jpg
Figure 3: GIGA-Map for co-creation (Photo: Davidová 2018) // карта для спільної творчості (Фото: Davidová 2018)

What emerged from the disaster might fight to become the most sustainable island in Europe that lost its biodiversity and struggles to adapt to climate change. Such systemic relations will be investigated in the GIGA-Mapping that will engage true local specific study within global context. No community co-living situation will emerge from authorities. People usually address as their thing the things they co-create. Through strong local community engagement, we believe to build the community life from the bottom up!

//

Зона відчуження, що виникла зпісля катастрофи, може стати острівцем стабільності у Європі, яка втрачає своє біорізноманіття та заледве пристосовується до кліматичних змін. Такі системні відносини будуть досліджуватись в GIGA-Mapping, що включатиме справжнє локальне специфічне дослідження в глобальному контексті.

Жодна громада не виникає зусиллями влади. Люди, як правило, звертають увагу на те, що вони створили спільними зусиллями. Саме через залучення сильної місцевої громади, ми віримо, що можемо побудувати життя громади знизу!

//

Key Words:  Systemic Approach to Architectural Performance; SpiralTreeHouse; Co-oCo-oNest; Trans-Co-Design; Co-Creation; GIGA-Mapping, Systems Oriented Design; Performance Oriented Architecture

//

Ключові слова: системний підхід до архітектурної діяльності; SpiralTreeHouse; Co-oCo-oNest; GIGA-картографуввання, системно-орієнтоване проектування; Операційно-орієнтована архітектура

//

1           How to Build Co-oCo-oNest /

/ Як побудувати “Зозулине гніздо”:

1.1         How To // Як:

Figure 4: Animation of the systemic folding of the structure (Animation: Prokop 2018; System: Davidová 2010) // Анімація системи принципу складанняання структури (Анімація: Prokop 2018; Система: Davidová 2010)
CUCKOO`S NETS-01-01.jpg
Figure 5: Script for knotting the joints 1 (Illustration: Rezen; Photos: Popov 2018; Concept: Závada & Davidová 2010) // Інструкція зчеплення стовбурів (ілюстрація: Резен; фотографії: Попов 2018; концепція: Závada & Davidová 2010)
CUCKOO`S NETS-01-02
Figure 6: Script for knotting the joints 2 (Illustration: Rezen; Photos: Popov 2018; Concept: Závada & Davidová 2010) // Інструкція зчеплення стовбурів (ілюстрація: Резен; фотографії: Попов 2018; концепція: Závada & Davidová 2010)
fgn-03
Figure 7: Script for knotting the joints 3 (Illustration: Rezen; Photos: Popov 2018; Concept: Závada & Davidová 2010) // Інструкція зчеплення стовбурів (ілюстрація: Резен; фотографії: Попов 2018; концепція: Závada & Davidová 2010)
Netting.jpg
Figure 8: Do the netting based on the sizes of the triangles, your needs and imagination (Photo: Prokop 2018) // Зробіть сітку відповідно до розмірів трикутників, ваших потреб і фантазії (Фото: Prokop 2018)

Please, note, this project is provided under Creative Commons Non-Commercial Use Licence (Creative Commons, 2017):

//

Будь ласка, зверніть увагу, цей проект надається за ліцензією Creative Commons для некомерційнеого використання (Creative Commons, 2017):

//

1.2         You are free to // Ви можете:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format

Adapt — remix, transform, and build upon the material

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

//

Ділитися – копіювати та розповсюджувати матеріал у будь-якому форматі та і за допомогою різних способів;

Пристосовувати – реміксувати, перетворювати будову відповідно матеріалам;

Ліцензент не скасовуєобмежує ці свободи, якщодопоки ви дотримуєтесь умов ліцензії.

//

1.3         Under the following terms // Відповідно до цих умов:

qr-code

Figure 9: Please, attach the QR code to our site. // Будь ласка, прикріпіть QR-код на нашому сайті.

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

NonCommercial — You may not use the material for commercial purposes.

No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

//

Посилання – Ви повинні надати відповідну згадку, надати посилання на ліцензію та вказати, чи були внесені зміни. Це може бути зроблене у будь-якому форматі, але в жодному разі, не те що позиціонує схвлення вас або вашого використання зі сторони ліцензіара. крім випадків, коли автор представляє себе або проект як такий, що було схвалено ліцензентом.

Не коммерційне – Ви не можете використовувати матеріал з комерційною метою.

Немає жодних додаткових обмежень – Ви не можете застосовувати юридичні умови або технологічні заходи, які юридично обмежують інших людей робити щось, що дозволяє ліцензія.

//

2           Workshop Tutors // Ментори:

Marie Davidová, MArch, Ph.D. // Марія Давідова, Ph.D архітектури

Ing. Arch. Šimon Prokop // Шимон Прокоп, інжинер-архітектор

3           Worksop Participants // Учасники:

Nataliia Neshevets // Наталія Нешевець

Oleksandr Rezen // Олександр Резен

Olivia Dimitrishina // Олівія Дімітрішина

Andrii Zabolotnyi // Андрій Заболотний

Slavutych local community // Славутицька місцева громада

References // Посилання:

Creative Commons. (2017). Creative Commons — Attribution-NonCommercial 4.0 International — CC BY-NC 4.0. Retrieved December 9, 2017, from https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Davidová, M. (2013). SpiralTreeHouse. EARCH., 1–2. Retrieved from http://www.earch.cz/cs/architektura/spiraltreehouse

Davidová, M. (2014a). Generating the Design Process with GIGA-map: The Development of the Loop Pavilion. In B. Sevaldson & P. Jones (Eds.), Relating Systems Thinking and Design 2014 Symposium Proceedings (pp. 1–11). Oslo: AHO. Retrieved from http://systemic-design.net/wp-content/uploads/2015/03/MD_RSD3_GeneratingtheDesignProcesswithGIGA-map.pdf

Davidová, M. (2014b). SpiralTreeHouse. In K. Křenová & Ľ. Fábri (Eds.), Ročenka Dřevostaveb 2014 / Timber Structures Year Book 2014 (1st ed., pp. 9–10). Prague: Prodesi.

Davidová, M. (2016). SpiralTreeHouse. Retrieved April 3, 2016, from https://www.facebook.com/spiraltreehouse/

Davidová, M. (2017). Systemic Approach to Architectural Performance: The Media Mix in the Creative Design Process. FORMakademisk, 10(1), 1–25. https://doi.org/https://doi.org/10.7577/formakademisk.1713

Davidová, M., & Zímová, K. (2017). COLridor: Co-Design and Co-Living for Sustainable Futures. In B. Sevaldson (Ed.), Relating Systems Thinking and Design 6: Environment, Economy, Democracy: Flourishing Together (pp. 1–20). Oslo: Oslo School of Architecture and Design. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/321371410_COLridor_Co-Design_and_Co-Living_for_Sustainable_Futures

Deryabina, T. G., Kuchmel, S. V, Nagorskaya, L. L., Hinton, T. G., Beasley, J. C., Lerebours, A., & Smith, J. T. (2015). Long-term census data reveal abundant wildlife populations at Chernobyl. Current Biology : CB, 25(19), R824-6. https://doi.org/10.1016/j.cub.2015.08.017

Doherty, G. (2005). Prototypes in Pinkenba. In Nordes 2005 – In the Making (Vol. 1, pp. 1–5). Kopenhagen: Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture. Retrieved from http://www.nordes.org/opj/index.php/n13/article/view/262/245

Sanders, E. B.-N., & Stappers, P. J. (2008). Co-creation and the new landscapes of design. CoDesign, 4(1), 5–18. https://doi.org/10.1080/15710880701875068

Sevaldson, B. (2011). GIGA-mapping: Visualisation for complexity and systems thinking in design. Nordes ’11: The 4th Nordic Design Research Conference, 137–156. Retrieved from http://www.nordes.org/opj/index.php/n13/article/view/104/88

Sevaldson, B. (2015). Gigamaps: Their role as bridging artefacts and a new Sense Sharing Model. In Relating Systems Thinking and Design 4 (pp. 1–11). Banff: Systemic Design Research Network. Retrieved from https://app.box.com/s/tsj7ewtcy9dr63knf64tvo3yrepmzdov

Join us in Chernobyl at the Eco-Systemic Co-Design for DIY!

Eco-Systemic Co-Design for DIY

Marie Davidová, MArch, Ph.D. & Ing. Arch. Šimon Prokop

Railway_slavutych-chernobyl (1)The railway lines at Slavutych station, which take commuters to jobs within the en:Zone of alienation around the en:Chernobyl disaster. Photo used under the Creative Commons Licence (Kierant, 2006)

Due to the disaster in 1986, the Exclusion Zone of Chernobyl gave rise to an exclusive eco-system (Deryabina et al., 2015) that turned the nuclear zone into natural tourist destination. This leads to the question of such adaptation of the local society and their built environment. In the time when we discuss about 80% of biodiversity or biomass loss in Europe, this place is truly unique. The workshop program claims that the community needs to take an advantage of such local specificity and develop their cross-species co-living and co-habitation skills. This will be advanced through community ‘co-design’ (Sanders & Stappers, 2008) with the use of GIGA-Mapping, a visual trans-disciplinary diagramming of complexity (Davidová, 2014, 2017; Davidová & Zímová, 2017; Sevaldson, 2011, 2015). The participants will photograph and draw the local references while seek for their relations. While doing so, they will co-design eco-systemic ‘prototypical urban interventions’ (Doherty, 2005) and one or more of them will be physically prototyped. The reason for prototyping is twofold: 1] it will teach the participants prototyping skills for all the other prototypes realisation; 2] it will develop a particular case study into realisation and its recipe will be placed online so it can be locally adapted and reproduced elsewhere with Creative Commons Non-Commercial Use Licence (Creative Commons, 2017). The link to the recipe will be engraved into the prototype in QR code with its digital ‘Grasshopper algorithmic code’ (Davidson, 2017) for fabrication. Therefore, during the festival event, the prototype will serve as a learning tool for observations and alterations suggestions as well as an advertisement, motivating more interventions. In case, the prototype cannot stay at the place, we will seek to find its permanent location starting with the end of the festival. What emerged from the disaster might fight to become the most sustainable island in Europe that lost its biodiversity and struggles to adapt to climate change. Such systemic relations will be investigated in the GIGA-Mapping that will engage true local specific study within global context. No community co-living situation will emerge from authorities. People usually address as their thing the things they co-create. Let us build the community life from the bottom up!

Download the Abstract with References Here: MD_WSAbstract

Register here

The Event is Organised by 86Festival

Join Us at Cyprus!

We are glad to inform you, that our 6th eCAADe RIS 2018 workshop submission has been accepted!!!!
We will present a paper on Czech TreeHugger there and than in the evening show its Cyprian adaptation!!!

TreeHugger:
The Eco‐Systemic Prototypical Urban Intervention in The United Nations Buffer Zone in Nicosia

20180311_114106[1]
Figure 1: TreeHugger: Responsive Wood Insect Hotel that offers a variety of climatic and spatial conditions to be met with diverse insects’ preferences. This is achieved by global axis orientation, the shape of the hotel and cutting the panels from different positions of the tree trunk. Please also take note of the social communication and engagement of people and the insect habitation architecture (Photo: Carrithers 2017)

1 Introduction

The workshop will be referenced to presented paper with the same name without location, offering hands on experience of prototyping and placing into public space the responsive wood insect hotel, TreeHugger. This eco‐systemic ‘prototypical urban intervention’ (Davidová, 2004; Doherty, 2005) would preferably take place at one of the trees in The United Nations Buffer Zone in Nicosia. The very difficult political‐urban situation gave birth to rich bio‐topes on a bio‐corridor within the, otherwise very anthropocentric, city centre of Nicosia, Cyprus. The research addresses the landscape ecologists’ discussion that our agricultural land has become so toxic (i.e. use of pests) that many species, that had adapted to them hundreds years ago, are recently adapting for the life in the cities. Nearly 80% of flying insects in biomass have disappeared since eighties/nineties in Western Europe from our landscape (Vogel, 2017). In similar percentage follows the decrease of birds that eats them (Czech Ornithologists Association, 2016). As architectural researchers addressing such data, we claim that we need to adapt our anthropocentrically evolved cities for the co‐living situation with other species across the communities.
The workshop will provide a lecture and consultancy on responsive solid wood system panelling Ray
and TreeHugger prototype that is presented as a paper at the conference. The hands on will start with adjusting its Grasshopper code to the local tools and local specific parameters. For high speed visual complexity communication, in this case analogue, process‐based diagramming, so called ‘GIGAMapping’ (Davidová, 2014; Sevaldson, 2011, 2013, 2015), will be used. Next to the above mentioned, the participants will explore the responsive solid wood digital fabrication skills, critical public space eco‐systemic intervention skills and most importantly, the performing and interacting prototype’s
observations registrations. When intervening the public space, you will‐ and need to‐ engage with the locals. Engaging them into the project generates co‐design and avoids vandalism. We will also teach variety of observational tools that can serve to generation of another analytical multi‐media GIGA‐Map and this research’s further exploration.
The QR code with a link (planned to put on Rhino News) to Grasshopper code and explanation will be engraved into the prototype for the local communities to DIY across the borders and the process GIGA‐Map will be exhibited for learning and interaction. Since it is difficult for humans to cross, they might interact through generating exchangeable habitats of other species. Through questioning the transitions across the (eco‐)systemic boundaries, we propose to question the political, when considering humans taking part of, also the eco‐systemic, struggles from the bottom up!
Note: For our application in Prague, please, see the paper ‘COLridor: Co‐Design and Co‐Living for Sustainable Futures’ (Davidová & Zímová, 2017) or our facebook page ‘COLridor’ (Davidová, 2017a).

1.1 Learning Expectations

 Responsive Solid Wood Prototyping and Application Skills
 Eco‐Systemic Urban Intervention and Landscape Understanding Skills
 Grasshopper Code Tools and Local Specificity Environmental Adjustment Skills
 GIGA‐Mapping Skills
 Digital Fabrication Skills
 Eco‐Systemic and Bottom Up Political Performance Interaction and Observation Skills

2 Lecturers’ Bios:

2.1 Marie Davidová, MArch., Ph.D.

is a researcher and main investigator of Systemic Approach to Architectural Performance (SAAP) project currently lead at the Faculty of Art and Architecture at the Technical University in Liberec in cooperation with the Oslo School of Architecture and Design. She has defended her PhD thesis ‘Wood as a Primary Medium to Eco‐Systemic Performance: The Case Study in Systemic Approach to Architectural Performance’ (Davidová, 2017b) in Architecture: Theory and Creation in January 2018 at the Czech Technical University in Prague, the Faculty of Architecture, MOLAB Department. The
thesis was developed under the supervision of Miloš Florián (FLO|W) and Birger Sevaldson (Ocean Design Research Association) and represents an in‐depth case study investigation within SAAP design field. At this faculty, Marie had been also collaborating as a scientific consultant in studios FLO|W and PET‐MAT, since 2013 until 2017 and in 2016‐17, respectively.
Marie is a practising architect and researcher, founding member and chair of Collaborative Collective practice design‐research network and NGO. She gained her master’s degree in architecture (2007) at the Oslo School of Architecture and Design under the supervision of Birger Sevaldson (Ocean Design Research Association) and Per Kartvedt (Archigram) with a thesis and environment responsive installation ‘HOLOSLO – The Penetrating of Latent’ (Davidová, 2007), that was developed with Systems Oriented Design. Marie had been working as an architect in design research practices Snøhetta and Expology in Oslo, and researching and teaching as a university lecturer at the Faculty of Architecture and Fine Art at the University of Science and Technology in
Trondheim. She has been visiting trans‐disciplinary studio course leader at the Architectural Institute in Prague and at the Faculty of Art and Architecture at the Technical University in Liberec, both respectively in collaboration with the Faculty of Forestry and Wood Sciences at the Czech University of Life Sciences in Prague. These two courses focused and resulted in building environment responsive wooden pavilions for moderating urban heat islands in the city of Prague.
Marie founded and led Trends and Tendencies in Contemporary Architecture reading seminar at the Faculty of Art and Architecture at the Technical University in Liberec with the focus on that the today design‐research meets practice. Her last trans‐disciplinary community co‐design built project COLridor is to support bio‐top and bio‐corridor within the city centre of Prague. The research addresses the landscape ecologists’ discussion that our agricultural land has become so toxic (i.e. use of pests) that many species, that had adapted to them hundreds years ago, are recently adapting for the life in the cities. As architectural researchers addressing their data, we claim that we need to adapt our anthropocentrically evolved cities for the co‐living situation with other species across the communities. The project is also using responsive wood concept for variety of
micro‐climates for dwellings of other species. For the built prototypes – ‘eco‐systemic urban interventions’ ‐ in public space, Marie funded a multi‐genre community festival EnviroCity, to promote her research and sustainable cities in general to public.
Marie has founded the Systemic Approach to Architectural Performance (SAAP) design field. SAAP is fusion of process‐based fields formally initiated by integration of Systems Oriented Design and Performance Oriented Architecture. It develops methodology and generates theory through experimental practice. SAAP involves Time Based Eco‐Systemic Trans‐Disciplinary Co‐Design that isperformed by both biotic and abiotic agents, including humans. It belongs to broader field of Systemic Design, considering overall eco‐system. Marie has held guest lectures and workshops in this field across Europe, North America, Asia and Africa, where she is also widely published and exhibited.
This research has been by now financed by grants from EEA and Norway Grants, EEA Grants, 2 Student Grant Competitions from Czech Ministry of Education and by several stipends such as Anita Borg Institute for Women in Technology, Research and Education in Computer Aided Architectural Design in Europe or Mobility Funds from Czech Ministry of Education. The research has also received funds and sponsoring from several Collaborative Collective NGO grant and sponsoring submissions, namely the Forests of the Czech Republic, Skanska, Rothoblaas, Stora Enso, Via Foundation, NUVIT research association and from Collaborative Collective sister practice network. In all these cases, Marie has created the project proposal and afterwards lead the design‐research
project until its completion and final report. Marie has been volunteering in Prague Central Station Refugee Help Initiative since 2015 where she has been trained in ethics and various sensitivities issues (gender, sex, race, religion, anonymity protection, psychological issues, defence against racist and sexist attacks, etc). She has also training
in Krav Maga self‐defence course on the practical side point of view in extreme situations. She is practicing Yoga and extensive swimming relaxation exercising. Therefore, she has good experience and mind set to deal with and/or leading diverse teams, communities and social groups.

2.2 Ing. Arch. Šimon Prokop

graduated from Faculty of Architecture at Czech Technical University in Prague. His master thesis investigated relationships between music and architecture, mainly musical improvisation and architectonic sketching in studio FLO|W (Prokop, 2015a, 2015b, 2016). After realizing the fact that both architecture and music production main tools need to have a parametric interface to provide full customizability, both fields got together even close. The thesis explored similar these issues. The main milestones, their correlations and proposed way to transcribe musical improvisation into shapes was afterwards used in designing architecture as well as transcription in the opposite way. The architecture was the primary inspiration and the structural driver for musical compositions.
Šimon teaches CAAD‐Scripting at the MOLAB Department of Design Modelling where emphasises on parametric and generative design. He has been also a scientific consultant in Experimental studio PET‐MAT lead by Henri Achten and Kateřina Nováková, both at the Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague. He had been a visiting transdisciplinary studio leader together with Marie Davidová at the Faculty of Art and Architecture at the Technical University in Liberec in cooperation with the Faculty of Forestry and Wood Sciences at the Czech University of Life Sciences in Prague. Šimon frequently organises and holds workshops of visual programming using
Grasshopper platform. This covers i.e. the Technical University in Prague, the Architectural Institute Prague, the Technical University of Liberec and variety private companies.
Šimon is founding member and chair of the management board of PETMAT, z.ú., an NGO based in Prague aiming to promote social responsibility when using plastics. PETMAT is an unofficial spinoff of the Technical University in Prague, Faculty of Architecture, which evolved from a research group at that faculty while working on sponsored research dealing with usage of recycled plastic bottles in architecture. He is also a member of Collaborative Collective NGO where he focuses on parametric and generative design process and optimization tasks. Šimon plays guitar in band called Vít Hasl Band and composes music. Lately he has started developing a new type of guitar called Enkidu with custom guitar builder Jan Běhounek.

3 Number of Participants

Around 5‐15 – can be adjusted

4 Previous Knowledge of the Participants

No previous knowledge required. We will be happy to welcome participants from various backgrounds with variety of experiences to enrich our research.

5 Required Infrastructure of the Participants

Please, bring whatever you find relevant as analysing and recording tools for our workshop proposal. Next to that, we would like to ask you to bring notebook with Grasshopper running and possibly some registering and analysing soft wares based on your preferences (MATlab, Sound Forge, etc.).
Please, bring your personal physical drawing tools, cameras, video and sound recorders, thermocams and all the variety of recording tools and their players, you imagine.

 

6 Detailed Timetable

The workshop will start on May 23rd lunch and last all day May 24th . On March 25th evening will be the presentation of results.

7.1 23rd May

 12:00 – 13:30 – Common Lunch, Every Team Member Introduces Her/is Self, Skills and Workshop Expectations
 13:30 – 14:30 – Introduction Lecture
 14:30 – 16:30 – Site Registering
 16:30 – 18:30 – GIGA‐Mapping for the Prototypes Local Specificity (site, tools, participants; agenda) and for Performance Registering
 18:30 – Common Dinner with Planning and Concluding Discussion

7.2 24th May:

 9:30 – 13: 00 – Grasshopper Code Editing + Adjustments in‐ Workshop, of‐ Materials
 13:00 – 14:30 – Lunch Break
 14:30 – 18:30 – Prototyping, Getting the Code, Project Description and Event Opening
Invitation on Rhino News
 18:30 – 19:30 – Placement in Public Space with its Interaction and Engraved QR Code with a Link to Grasshopper Code for Downloading, Project Description and Event Opening Invitation (Hopefully on Rhino News, else on our Site), GIGA‐Map exhibiting in suitable neighbourhood
– Discussion on Performance Registering > Following social engagement on site with brought drinks >> PARTY, PARTY

7.3 25th May:

 Observations of Prototype’s Performance During Symposium Breaks
 TreeHugger Paper for eCAADe RIS Symposium Presentation
 18:30 – Presentation of the built Prototype, process GIGA‐Map and the performance
registering to eCAADe RIS Participants and to the Local Public we Managed to Engage When Building and Tagging the Place.

7 Envisioned Outcome

The eco‐systemic prototypical urban intervention should follow similar mode as the TreeHugger insect hotel responsive wood prototype from Prague (please, see Figure 1, the accepted paper proposal and (Davidová & Zímová, 2017)) . This all has to be adjusted to local environment (ecosystemic: natural, social and cultural), tools and participatory characters and skills that will be available on place. We would be also happy to exhibit the process GIGA‐Map documenting the design process for participatory interaction. The performance registering from the last day of the conference will be discussed and possibly used for the digital GIGA‐Map after the conference.

8 Register

Please, register through the official website and contakt Marie Davidova: md@collcoll.cc and Odysseas Kontovourkis: kontovourkis.odysseas@ucy.ac.cy about your selection.

 

References:

Czech Ornithologists Association. (2016). The Annual Report of the Czech Ornithologists Association /Výroční zpráva České společnosti ornitologické 2016 birdlife.cz. Prague. Retrieved from

Click to access Vyrocni_zprava_CSO_2016.pdf


Davidová, M. (2004). Gary Doherty: On Spatial Dialogues. Stavba, 5(6), 18.
Davidová, M. (2007). HOLOSLO: The Penetrating of Latent. Oslo School of Architecture and Design. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21280.38408
Davidová, M. (2014). Generating the Design Process with GIGA‐map: The Development of the Loop Pavilion. In B. Sevaldson & P. Jones (Eds.), Relating Systems Thinking and Design 2014
Symposium Proceedings (pp. 1–11). Oslo: AHO. Retrieved from http://systemic‐design.net/wpcontent/uploads/2015/03/MD_RSD3_GeneratingtheDesignProcesswithGIGA‐map.pdf
Davidová, M. (2017a). COLridor. Retrieved March 31, 2017, from
https://www.facebook.com/COLridor/
Davidová, M. (2017b). Wood as a Primary Medium to Eco‐Systemic Performance: A Case Study in Systemic Approach to Architectural Performance. Czech Technical University in Prague.
https://doi.org/DOI10.13140/RG.2.2.17123.45607
Davidová, M., & Zímová, K. (2017). COLridor: Co‐Design and Co‐Living for Sustainable Futures. In B. Sevaldson (Ed.), Relating Systems Thinking and Design 6: Environment, Economy, Democracy: Flourishing Together (pp. 1–20). Oslo: Oslo School of Architecture and Design. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/321371410_COLridor_Co‐Design_and_Co‐
Living_for_Sustainable_Futures
Doherty, G. (2005). Prototypes in Pinkenba. In Nordes 2005 ‐ In the Making (Vol. 1, pp. 1–5).
Kopenhagen: Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture. Retrieved from
http://www.nordes.org/opj/index.php/n13/article/view/262/245
Prokop, Š. (2015a). DiagraMUSIC | Šimon Prokop. Retrieved March 6, 2018, from
http://www.studioflorian.com/projekty/305‐simon‐prokop‐diagramusic
Prokop, Š. (2015b). GUItar | Šimon Prokop. Retrieved March 6, 2018, from
http://www.studioflorian.com/projekty/255‐simon‐prokop‐guitar
Prokop, Š. (2016). ARCHestra | Šimon Prokop. Retrieved March 6, 2018, from
http://www.studioflorian.com/projekty/352‐simon‐prokop‐archestra
Sevaldson, B. (2011). GIGA‐mapping: Visualisation for complexity and systems thinking in design. Nordes ’11: The 4th Nordic Design Research Conference, 137–156. Retrieved from
http://www.nordes.org/opj/index.php/n13/article/view/104/88
Sevaldson, B. (2013). Systems Oriented Design: The emergence and development of a designerly approach to address complexity. In J. B. Reitan, P. Lloyd, E. Bohemia, L. M. Nielsen, I. Digranes, & E. Lutnaes (Eds.), DRS // CUMULUS 2013 (pp. 14–17). Oslo: HIOA. https://doi.org/ISBN 978‐82‐93298‐00‐7
Sevaldson, B. (2015). Gigamaps: Their role as bridging artefacts and a new Sense Sharing Model. In Relating Systems Thinking and Design 4 (pp. 1–11). Banff: Systemic Design Research Network. Retrieved from https://app.box.com/s/tsj7ewtcy9dr63knf64tvo3yrepmzdov
Vogel, G. (2017). Where have all the insects gone? Science, 5(6355), 1–4.
https://doi.org/10.1126/science.aal1160

PhD Thesis in the Field Defended at CTU in Prague

SAAP_fb_cover_banner_1920x711

Please, read recent case study in the field by Marie Davidová: Wood as a Primary Medium to Eco-Systemic Performance: A Case Study in Systemic Approach to Architectural Performance

Abstract:

The present research considers wood as a study material for a wider question on architecture’s environmental[1] interaction. It aims to explore its potential for eco-systemic[2] performances[3] and atmospheres[4] as well as to broaden the discussion on this problem area by accessing the public space and professional practice calls. My project researches such interactions through practical experiments as well as theoretical reflections, including examinations of other scientific, design, artistic and crafts disciplines. It honestly discusses the successes as well as the failures and weak points to develop a strong background for eco-systemic collaborative design-research practice.

The methodology Research by Design[5] while full scale prototyping is covered by the Systems Oriented Design[6] to interpret and develop complex environmental relations. While doing so, this work also claims develop the methodology itself and to generate theory through experimental practice. The fusion of these process based fields led to the ratification of new design field: Systemic Approach to Architectural Performance[7].

This is an article based thesis[8], where the texts of the articles have been shortened of the parts mentioned elsewhere in the work and underwent through language check. These serve as an addendum covered with an exegesis. Most of the repeating images were removed from the articles. If there is an exception this is reasoned through its important relation to the present text.

All substantial contributions are mentioned within the text and/or summarized in the Thanks chapter. To mention the main institutions and practice/NGO’s respectively, this research has been collaboratively developed at the Faculty of Architecture at the Czech Technical University in Prague, the Faculty of Art and Architecture at the Technical University of Liberec, Faculty of Forestry and Wood Sciences at the Czech University of Life Sciences in Prague, the Academy of Art, Architecture and Design in Prague, the Architectural Institute Prague, the Oslo School of Architecture and Design, the University of Chemistry and Technology in Prague, the Faculty of Civil Engineering the Czech Technical University in Prague, Collaborative Collective, Defio, Oximoron, re.code.nature, CooLAND, Experis SDKM and reSITE.

This work is a second, revised edition of the thesis, when the first, work in progress, publication called Wood as a Primary Medium to Architectural Performance: A Case Study in Performance Oriented Architecture Approached through Systems Oriented Design (Davidová, 2016m) served as a tool to receive broader feedback from its readers. The first publication was kindly supported by EEA and Norway Grants through the project Systemic Approach to Architectural Performance, was printed on paper with 100% of recycled fibre. This edition was reviewed by a gender equal team and is to be defended in front of a gender equal selection of opponents. The work itself is dedicated to our Biosphere[9].

[1] ‘Environment is physical and biological surroundings of an organism. The environment covers non-living (abiotic) factors such as temperature, soil, atmosphere and radiation, and also living (biotic) organisms such as plants, microorganisms and animals.’ (Oxford University Press, 2004)

[2] Ecosystem was described by Allen and Roberts as an ecological system inside the system that includes the geophysical part. (T. F. H. Allen & Roberts, 1993)

[3] Leatherbarrow is explaining the performance view on construction: ‘…when the preparations of well-designed construction are seen to be inevitably inadequate, when the finished work is understood to be necessarily incomplete, because the world of which it is part is recognized as a field of forces that will, over time and unpredictably, re-qualify what design and construction had pre-qualified.’ (Leatherbarrow, 2013)

[4] ‘Quality in architecture . . . is to me when a building manages to move me. What on earth is it that moves me? How can I get it into my own work? . . . How do people design things with such a beautiful, natural presence, things that move me every single time. One word for it is Atmosphere.’ (Zumthor, 2006a)

[5] ‘Research by Design is any kind of inquiry in which design is a substantial part of the research process. In research by design, the architectural design process forms a pathway through which new insights, knowledge, practices or products come into being. Research by design generates critical inquiry through design work that may include realized projects, proposals, possible realities or alternatives. Research by design produces forms of output and discourse proper to disciplinary practice, verbal and non-verbal that make it discussable, accessible and useful to peers and others. Research by design is validated through peer review by panels of experts who collectively cover the range of disciplinary competencies addressed by the work.’ (ResEAAErch, 2017)

[6] Systems Oriented Design: ‘an approach to learn how to better cope with very complex issues as designers. The approach is influenced and inspired by modern systems thinking and systems practice and inspired by generative diagramming. Design practice, systems thinking, systems practice, design thinking, information visualisation, diagramming, GIGA-mapping, research by design, research through design, design for complexity, sustainability.’ (Sevaldson, 2013c)

[7] The notion of Systemic Approach to Architectural Performance was first expressed by me in 2016 as a title for collaborative project among me, Birger Sevaldson, Michael Hensel and Miloš Florián that was fusing Performance Oriented Architecture and Systems Oriented Design. This project was supported by EEA and Norway Grants as a bilateral partnership program between the Faculty of Art and Architecture at the Technical University of Liberec and the Oslo School of Architecture and Design (Davidová, 2016k, 2016l). The project’s continuation among the same design – researchers participants for the bilateral partnership between the CTU in Prague and the Oslo School of Architecture and Design has been recently submitted for funding to the same donor.

[8] PhD Thesis Requirements at CTU in Prague: ‘1. A dissertation is the result of solving a particular scientific or artistic task; PhD student demonstrates the ability to work independently in a creative way and it must contain original authorship of the dissertation published results of scientific or artistic work or results accepted for publication; 2. A general theme or themes of dissertation are offered during the admissions procedure on the basis of the future supervisor, followed by the recommendation of the head of the training department and the consent of the Scientific Committee. A more specific definition of the topic within the thematic area is possible upon an agreement between the supervisor and the candidate; 3. The title of the dissertation, including its load is set at the latest at the end of the study unit on the basis of the submitted studies and debates on the topic of dissertation under – see Art. 27 paragraph. 7th; 4. The dissertation can be recognized and accepted as a set of publications or manuscripts joint by an integrating text; 5. dissertation is written in Czech, Slovak or English. Applicants may, with the agreement of the President of the Scientific Committee, submit a dissertation in one of the other world languages. Other formal requirements for dissertation is specified by the dean of the faculty. If the work does not meet these formal requirements it may be not accepted by department for science and research for further proceedings. In case of doubt the decision is concluded by the Dean. (Konvalinka, 2015)

>> PhD Thesis Requirements at FA CTU in Prague: Formal and Content of State doctoral examinations, dissertation and its defence is specified in the requirements and recommendations for additional SER CTU.’ (Lábus, 2016)

>> Additional PhD Thesis Requirements and Recommendations by SER CTU: ‘Also dissertation as a set of publications or accepted manuscripts joined by integrating text can be recognized. Dissertation is written in Czech, Slovak or English language… …Dissertation has the following formalities and obligatorily includes: 1. The cover or first page: marking the university, the faculty and supervising department, dissertation title, ‘Doctoral Thesis’ title, name of the PhD candidate, the year of submission, supervisor’s name, study program, field of study; 2. In the introductory part: target of the dissertation and an overview of the current state of the science issues (with references to literature); 3. In the final part: overview of results, including the original dissertation doctoral student contribution (i.e. a brief overview of the results of dissertation and how to improve the current situation), the conclusions for future the advancement of science or for implementation in practice; 4. One-page abstract in English.’ (Fialová, 2016)

[9] Biosphere is ‘irregularly shaped envelope of the earth’s air, water, and land encompassing the heights and depths at which living things exist. The biosphere is a closed and self-regulating system (see ecology), sustained by grand-scale cycles of energy and of materials—in particular, carbon, oxygen, nitrogen, certain minerals, and water. The fundamental recycling processes are photosynthesis, respiration, and the fixing of nitrogen by certain bacteria. Disruption of basic ecological activities in the biosphere can result from pollution.’ (Lagasse & Columbia University, 2016)

COLridor X-Mass Tree Present

WP_20170527_13_38_49_Pro

Dear Friends,
it is soon X-Mass. Therefore, we decided to give TreeHugger code for tinkering givers under the non-commercial use under the Creative Commons​ Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Please, download the Grasshopper for Rhino​ code till 24th December here
Please, read about the system Ray to understand the prototyping here (warning, Ray itself is under patenting process and can not be used other way than as Ray 4 on TreeHugger):
Davidová, M. (2016). Ray 3: The Performative Envelope. In M. S. Uddin & M. Sahin (Eds.), 2016 DCA European Conference: Inclusiveness in Design (pp. 519–525). Istanbul: Özyeğin University. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/307934969_Ray_3_The_Performative_Envelope
Davidová, M. (2017). Co-Habited, Co-Lived, Co-Designed and Co-Created Eco-Systemic Responsiveness in Systemic Approach to Architectural Performance: A Case Study on Interaction of Performative Solid Wood Envelope Ray and Algae. In M. João de Oliveira & F. Crespo Osório (Eds.), KINE[SIS]TEM: From Nature to Architectural Matter (pp. 36–45). Lisbon: DINÂMIA’CET-IUL ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/317819704_Co-Habited_Co-Lived_Co-Designed_and_Co-Created_Eco-Systemic_Responsiveness_in_Systemic_Approach_to_Architectural_Performance_A_Case_Study_on_Interaction_of_Performative_Solid_Wood_Envelope_Ray_and_Alg
Davidová, M., & Zímová, K. (2017). COLridor: Co-Design and Co-Living for Sustainable Futures. In B. Sevaldson (Ed.),
Relating Systems Thinking and Design 6: Environment, Economy, Democracy: Flourishing Together (pp. 1–20). Oslo: Oslo School of Architecture and Design. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/321371410_COLridor_Co-Design_and_Co-Living_for_Sustainable_Futures

Go to licence explanation here: <a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/”>Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License</a>

EC17 is Over… To Be Continued….

We are happy to close the September reverberations and therefore this year so successfully! // EC 2017 je za náma! Projděte si záříjové dozvuky 🙂

Basic RGB

We started with an excellent workshop by Linda Blaasvær on GIGA-Mapping interests, engagements and visions within the community. The workshop was very successful and engaged more members of the community into the action and speculations on their future development.

_MG_3951

‘Who We Are / Who Are We’ workshop by Linda Blaasvær (photo: Carrithers 2017)

We very much enjoyed to join the European Heritage Days by our Sunday lectures on studies of Norwegian and Czech traditional architectures. Namely on semi-interior spaces in extreme climates that invites for eco-systemic interaction across biotic and abiotic agents. And the history of Czech settlements based on environmental conditions and the development of the oldest human co-living with other species in Czechia, bee keeping. We ended the session with our precious dancer Jana Vrána’s contemporary dance performance called: Biological Co-Dance making the event spectacular.

_MG_4515

Marie Davidová and Dana Raková Presenting Their Svalgangs and Skuts Survey in Norway (photo: Carrithers 2017)

_MG_4678

Martin Čerňanský from the National Heritage Association Presenting Czech Urban Development and Bee Keeping  (photo: Carrithers 2017)

_MG_4776

Jana Vrána’s Dance Performance: Biological Co-Dance (photo: Carrithers 2017)

The Sunday was pretty awesome. We started with VR game by Keteřina Horák Goryczka and Jan Horák, mapping our area with bumble bee until you reach its hotel. Than we continued in a serious way with our most precious guest, Birger Sevaldson, discussing Systems Oriented Design in relation  to Environmental Business and Democracy. Birger took us through solid theoretical background to argue for public activism and consciousness. You can download his brilliant lecture hare:Designing for Environment Business and Democracy Contradictions and Synergies

_MG_4876

VR game Bumblerun by Keteřina Horák Goryczka and Jan Horák in Public Space of Nusle Stairs (photo: Carrithers 2017)

_MG_5082

Birger Sevaldson’s Lecture for Local Community: Designing for Environment Business and Democracy: Contradictions and Synergies (photo: Carrithers 2017)

On Wednesday was our closing day and it was just great!  Jan Bárta related by interactive performance to the community engagement and togetherness. It brought both feelings – some more open than expected; – some less…

IMG_6407
Jan Bárta: Standing up- vol.2 Performance  (Photo: Pánková 2017)

We continued with the evaluation or our project and contemplated on the results and our futures. This helped with suggestions from the community for future engagements and directions and also their appreciation and involvement.

IMG_0559

Marie Davidová, Šimon Prokop, Kateřina Zímová and Michaela Pánková: Vyhodnocení – Evaluation COLridoru a EnviroCity (Photo: Horák Goryczka 2017)

We closed the EC in big style with Lunchmeat Studio performance! So far, so good!!!!

DSC08496

Lunchmeat Eco-Systemic Closing Performance (Photo: Go 2017)

So, we ended and sure it did not end…. We co-organized and joined Zažít město jinak/Experience the City Other Way….

0916_ZJM_Pankova

Marie Davidová at Zažít město jinak/Experience the City Other Way City Communities Festival Presenting COLridor project and EnviroCity Festival (Photo: Pánková 2017)

 

Love U All and CU Soon!!!

September EnviroCity’s Reverberations Program is Ready, See What Was on in July

103+priloha

GIGA-mapping Svalgangs 2016 (the map of Norway is a public source from: Central Intelligence Agency: https://www.cia.gov/ the macro climatic diagrams are used with the courtesy of yr.no reached at yr, 2016) 

September will be a lot about Systems Oriented Design. We will start with GIGA-Mapping workshop by Linda Blaasær from the Oslo School of Architecture and Design. The weekend after we will discuss GIGA-Mapping of performance of traditional Norwegian architecture by Marie Davidová (Collaborative Collective, FUA TUL, FA CTU) and Dana Raková (FUA TUL). On Sunday, we will welcome our biggest star, Birger Sevaldson from the Ocean Design Research Association and the Oslo School of Architecture and Design who will discuss design for democracy and sustainability. We can also look forward to the lecture by Jan Čerňanský from Czech National Heritage Institute on the ecosystemic performance of Czech traditional architecture. All of this will be highlighted by dance performance by Jana Vrána, VR performance by Kateřina Horák Goryczka and Jan Horák and mimic performance by Jan Bárta. We will close the reverberations with EnviroCity’s evaluation and staring audio-visual performance by LUNCHMEAT.

Please, follow our events on EnviroCity’s Facebook or see the full programe:

2. 9. – 19:00 – 23:00 & 3. 9. – 11:00 – 15:00– Linda Blaasvær: Kdo jsme – Kdo jsme // Giga–mapování pro sdílené hodnoty komunit I /// Giga mapping for a shared understanding on community values // Who are we – Who we are

Linda

Linda Blaasvær Manuela Aguirre and GIGA-Mapping Workshop with Tønsberg Library (Photo: Aguirre 2015)

workshop – bude zajištěn překlad do češtiny a občerstvení // Refreshments Covered, registrujte se na//register at: marie.davidova@tul.cz – Excelsior

9.9. – 18.30– Marie Davidová & Dana Raková: Biodiverzita a adaptace na změnu klimatu skrze tradiční architekturu – příklady z klimatických extrémů // Biodiversity and Climate Change Adaptation Through Traditional Architecture

20170803_102021
Marie Davidová and Dana Raková: Svalgangs Mapping (Photo: Raková 2017)

přednáška // lecture – bude zajištěno občerstvení // Refreshments Covered – Excelsior

událost je součástí Dnů evrpopského kulturního dědictví // the event is part of European Heritage Days

9.9. –19.30– Martin Čerňanský: Venkovské sídelní prostředí, krajinný ráz a ekosystém //Vernacular Settlements Environment, Landscape and Ecosystem

Cernansky

Bee Haves in Rožnov pod Radhoštěm (Čerňanský n.d.)

přednáška // lecture – bude zajištěno občerstvení // Refreshments Covered – Excelsior

událost je součástí Dnů evrpopského kulturního dědictví // the event is part of European Heritage Days

9.9. –21.30– Jana Vrána: Biological Co-Dance

35

EnviroCity 2014 Opening: Loop pavilion; Light Performance: Lunchmeat; Dance Performance: Jana Vrána (photo: Dvořák 2014)

tanční performance // dance performance – burčák s sebou, možnost občerstvení v Excelsioru // Refreshments Reachable from Excelsior – Schody // Stairs

10.9. –16.30– Kateřna Horák Goryczka & Jan Horák: Bumble Run

KatkaJan

Kateřna Horák Goryczka a Jan Horák WIP on the Performance (Horák Goryczka 2017)

VR performance – burčák s sebou, možnost občerstvení v Excelsioru // Refreshments Reachable from Excelsior – Schody // Stairs

10.9. –18.00– Birger Sevaldson: Navrhování pro environmentální businessy a demokracii: Rozpory a soulady /// Designing for Environment Business and Democracy: Contradictions and Synergies

Birger

Birger Sevaldson: Design for Democracy Course GIGA-Map 2016

přednáška // lecture – bude zajištěn překlad do češtiny a občerstvení // Refreshments Covered – Excelsior

13.9. –18.30– Jan Bárta: Standing Up Volume II: Stmelování sociálních skupin jako součást ekosystému

Processed with VSCO with a5 preset

Jan Bárta (photo: Tereza Jakoubková 2017)

stand-up comedy performance – burčák s sebou, možnost občerstvení v Excelsioru // Refreshments Reachable from Excelsior – Schody // Stairs

13.9. –19.30– Marie Davidová, Kateřina Zímová, Šimon Prokop, Michaela Pánková: Vyhodnocení COLridoru a EnviroCity: Čeho jsme dosáhly/i a kam dál ????// COLridor and EnviroCity Evaluation

Basic RGB

Marie Davidová: COLridor Project and EnviroCity Festival GIGA-Map on Stakeholders and Actions Processes 2017

přednáška a diskuse // lecture and discussion – burčák s sebou, možnost občerstvení v Excelsioru // Refreshments Reachable from Excelsior – Schody // Stairs

 

13.9. –21.00– LUNCHMEAT Closing Performance

36

EnviroCity 2014 Opening: Loop pavilion; Light Performance: Lunchmeat; Dance Performance: Jana Vrána (photo: Dvořák 2014)

AV performance – burčák s sebou, možnost občerstvení v Excelsioru // Refreshments Reachable from Excelsior – Schody // Stairs

 

To look back after July’s reverberations, the events were on human-environmental interactions, joining today digital technologies with eco-systemic environment. We opened the reverberations and Šimon Prokop used environmental sound data for music generation. Ben James created VR app for environmental development speculations. And Karolína Kotnourová generated interactive bat mapping from ultra-sound recordings.

_MG_3114

Šimon Prokop: Architektonicko-Zvuková Bio-preformace v Reálném čase – mapování místního biotopu // Architectural-Sound Bio-Performance in Real Time – Mapping of Local Biotop (photo: Carrithers 2017)

_MG_3246

Ben James: Mixed Realities: Make Prague Great Again! (photo: Carrithers 2017)

IMG_3360

Karolína Kotnourová: Bat(d)sound (photo: Carrithers 2017)

So far, so good! Thanks a lot and keep in touch in September!

Thanks a Lot for EnviroCity 2017 and Looking forward to See You at Reverberations!

Basic RGB

Figure 1: EnviroCity GIGA-Map (Marie Davidová and coll. 2017) – GIGA-Mapa EnviroCity Festivalu (Marie Davidová a kol. 2017)

The main program of EnviroCity 2017 is over. Thanks a lot to all involved! We are looking forward to meet again at reverberations starting end of July!

/

Hlavní program EnviroCity 2017 je za námi. Děkujeme všem, kdo se na něm podíleli a těšíme se na další shledání na dozvucích koncem června!

Please, see the images from the main program and look back bellow:

/

Projděte si obrázky z hlavního programu a poohlédněte se za festivalem:

_MG_8400

Figure 2: Marie Davidová and Michaela Pánková are opening the Festival (photo: Robert Carrithers 2017) – Marie Davidová a Michaela Pánková zahajují festival (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_8494

Figure 3: Marie Davidová on  COLridor Project (photo: Robert Carrithers 2017) – Marie Davidová vypráví o projektu COLridor (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_8522

Figure 4: Kateřina Zímová on  COLridor Project (photo: Robert Carrithers 2017) – Kateřina Zímová vypráví o projektu COLridor (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_8555

Figure 5: Šimon Prokop on  COLridor Project (photo: Robert Carrithers 2017) – Šimon Prokop vypráví o projektu COLridor (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_8586

Figure 6: Marie Davidová opening the EnviroCity GIGA-Map Exhibition in partnering local Excelsior Pub (photo: Robert Carrithers 2017) – Marie Davidová otevírá vístavu GIGA-Mapy festivalu EnviroCity v lokální partnerské restauraci Excelsior Pub (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_8660

Figure 7: Audio-Visual Performance of Andrea Pekárková: Visual Diversity in Local Chapel (photo: Robert Carrithers 2017) – Audio-Vizuální Performance Andrei Pekárkové: Vizuální diverzita v místní kapli (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_8726

Figure 8: Local Bat Mapping Ultra-Sound  Recordings Translated to Sound Introduced by Kateřina Zímová (photo: Robert Carrithers 2017) –  Představení ultrazvukových záznamů mapování netopýrů v lokalitě konvertovaných do zvuku Kateřinou Zímovou (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_8764

Figure 9: Morning PickNick with Birds – Local Bird Mapping Performed by Kateřina Zímová (photo: Robert Carrithers 2017) –  Ranní piknik s ptáky a mapování jejich druhů produkované Kateřinou Zímovou (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_8866

Figure 10: SeedBombs Workshop by Kateřina Zímová (photo: Robert Carrithers 2017) – Seed Bombs: Jedlá krajina – restaurace pro čmeláky a včely I od Kateřiny Zímové (foto: Robert Carrithers 2017)

IMG_9299

Figure 11: Michaela Pixová on Radical Emancipation within the Cities (photo: Robert Carrithers 2017)  – Michaela Pixová o radikální emancipaci ve městě (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_9420

Figure 12: Debate on Bio-Corridors within the City and its Relation to Bio-Top Zvonařka (photo: Robert Carrithers 2017)  – Debata na téma biokoridorů ve městě ve vztahu k biotopu na Zvonařce (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_9811

Figure 13: Marie Davidová: Biological Co-Design, Co-Living and Co-Creation on Responsive Screen Ray (photo: Robert Carrithers 2017)  – Marie Davidová: Biologický Co-Design, Co-Living a Co-Creation na responsivní stěně Ray (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_0600

Figure 14: Community Brunch with Initiatives for Eco-Systemic Co-Living (photo: Robert Carrithers 2017) –  Komunitní brunch s iniciativami pro ekosystemické soužití (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_0664

Figure 15: Jana Novorytová and col.:  BODYSTAIRS Dance Performance (photo: Robert Carrithers 2017) –  Jana Novorytová: TĚLOSCHODY taneční performance (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_0902

Figure 15: Jana Novorytová and col.:  BODYSTAIRS Dance Performance (photo: Robert Carrithers 2017) –  Jana Novorytová: TĚLOSCHODY taneční performance (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_1112

Figure 17: SeedBombs Workshop by Kateřina Zímová and Radka Tyslová (photo: Robert Carrithers 2017) – Seed Bombs: Jedlá krajina – restaurace pro čmeláky a včely II od Kateřiny Zímové a Radky Tyslové (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_1278

Figure 18: Darina Alster: Sea Siren (photo: Robert Carrithers 2017)  – Darien Alster: Mořská Siréna (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_1362

Figure 19: Markéta Gebrian: Floral Vegetable Fantasies: Virtual Gardens for Cities (photo: Robert Carrithers 2017)  –  Markéta Gebrian: Květinově Rostlinné Fantazie: Virtuální Zahrady pro Města (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_1606

Figure 20: Marie Davidová Looking Back after EnviroCity Main Program (photo: Robert Carrithers 2017) – Marie Davidová: Poohlédnutí se za hlavním programem festivalu EnviroCity (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_1705

Figure 21: Pilgrimage of st Methard in Local Chapel and local history discussion by Old Catholic Church  (photo: Robert Carrithers 2017)  – Pouť sv. Medarda a vyprávění o historii lokality od Starokatolické církve (foto: Robert Carrithers 2017)

SAAP Was Supported by EEA Grants!

ehp-norske-fondy_logo-ehp-barva

We are very glad to announce our new initiative among FUA TUL and AHO that was supported by EEA Grants!

Naše nová iniciativa mezi FUA TUL a AHO byla podpořena EHP Fondy!

This initiative is focused on awareness and in-depth knowledge in the field of biodiversity and ecosystemic services.  The community multi-genre festival EnviroCity and its reverberations that serves to support monitoring and analysis of the local biotope, will engage general public as well as professional audience of wider range of types. There will be also performed study on mapping svalgangs, the semi-interior space of Norwegian traditional architecture, for monitoring and adaptation to climate change and an article about it will be sent to reviewing process. The study will be presented at festival EnviroCity’s reverberations. This will support the development of the study. The initiative is than to support all fields of the call of the program: Biodiversity and ecosystemic services, Monitoring and integrated planning, Climate change adaptation and its popularisation.

The iniciative Systemic Approach to Architectural Performance (SAAP) is a continuation of the project with the same name (Davidová, 2016a, 2016b) that was supported last year within CZ07 – Scholarship Programme and Bilateral Scholarship Programme by EEA and Norway Grants. This project resulted in a fusion of process-based fields formally initiated by integration of Systems Oriented Design (SOD) (Sevaldson, 2013) and Performance Oriented Architecture (POA) (Hensel, 2015) and was ratified as its own design field. The fields have been founded and developed at the Oslo School of Architecture and Design and therefore there is better experience in the area. SAAP develops methodology and generates theory through experimental practice. This initiative will develop this concept further through common collaborative public events and actions and in depth expert study and thus will support publicity of biodiversity and ecosystemic services in the Czech Republic and its settlements adaptation to climate change.

The initiative is to support community transdisciplinary activity for supporting bio-top at Nusle Stairs within Prague city centre (Davidová, 2017). The activity is to generate biodiversity within the location and through co-design and public events to support eco-systemic co-living and public understanding and pride of being part of such system. The public events, covered by EnviroCity festival (Davidová & Kernová, 2016; Kernová, 2014) will generate research studies and future co-design themselves. Invited presenters have to relate to the bio-top project and have to interpret it through their profession and art-performance-design-research-science field. Since the initiative is long lasting Time Based Eco-Systemic Co-Design, EnviroCity will have a strong effect on local built environment development.

Through study trips for traditional architecture research in more extreme locations, the field investigation will be extended towards architectural adaptation to climate change as weather extremes are expected in our locations (Czech Republic Ministry of the Environment & Czech Hydrometeorological Institute, 2015; Flæte et al., 2010). These studies will map eco-systemic interaction of semi-interior spaces called svalgangs, the spaces between exterior and interior. Please, see RSD5 paper, related to this topic (Davidová, 2016a). Through the combination of soft and hard data from digital devices, cameras but also personal experience expressions, the study will cover the options for adaptation to the extremes approaching Czech Republic in broader complexity.

Festival EnviroCity with its reverberations and svalgangs mapping are tightly interconnected when one activity supports the other through its events. Both together are to support ecosystemic adaptation to climate change, when we will through non-anthropocentric architecture (Hensel, 2015) interact with other species through spaces, that are neither interior nor exterior, or through actions in public space.

 

Iniciativa se zaměřuje na rozšíření povědomí a prohloubení vědomostí v oblasti biodiverzita a ekosystémové služby. V zásadě komunitní, multi-žánrový festival EnviroCity a jeho dozvuky sloužící k podpoře, monitorování a analýze místního biotopu bude pracovat s odbornou i laickou veřejností širšího spektra. Bude také zhotovena studie Mapování svalgangů, mezi-interiérových prostorů norské tradiční architektury, k monitorování a adaptaci na změnu klimatu, kterou v rámci iniciativy jako článek zašleme do recenzního řízení. Tato aktivita bude také prezentována na dozvucích festivalu EnviroCity, což pomůže v jejím vývoji. Iniciativa tedy přispěje k přímé akci ve všech oblastech programu CZ02: Biodiverzita a ekosystémové služby, Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí, Adaptace na změnu klimatu a v jejich popularizaci.

Systemic Approach to Architectural Performance (SAAP) (Davidová, 2016b, 2016c)  navazuje na stejnojmenný projekt, podpořený loni programem CZ07. Výsledkem byla fúze procesy orientovaných směrů, formálně iniciovaná integrací směrů Systems Oriented Design (SOD) (Sevaldson, 2013) a Performance Oriented Architecture (POA) (Hensel, 2015). To vrcholí časově založeným Eko-Systemickým Co-Designem, který zahrnuje biotické i abiotické účastníky, včetně lidí. Iniciativa se bude vyvíjet s našimi norskými partnery, protože tyto směry byly a jsou právě na Oslo School of Architecture and Design založeny a vyvíjeny a mají bohatší zkušenosti než my. Tento koncept skrze další společné veřejné události a akce, odbornou, do hloubky vypracovanou, studii, se zasadí o rozvinutí a propagaci biodiverzity a ekosystémických služeb v České Republice a její adaptaci na změnu klimatu v rámci sídel.

V rámci iniciativy bude propagována komunitní, transdisciplinární aktivita pro podporu biotopu na Nuselských Schodech v Praze (Davidová, 2017), která má za cíl vytvořit biologickou rozmanitost v lokalitě a prostřednictvím co-designu. Skrze veřejné akce chceme podpořit eko-systemické spolužití, veřejné porozumění a hrdosti bytí součástí eko-systému obyvatel prostřednictvím festivalu EnviroCity. Veřejné aktivity festivalu EnviroCity (Davidová & Kernová, 2016; Kernová, 2014) budou generovat jak publicitu, tak výzkumné studie a budoucí co-design samy o sobě. Pozvaní vystupující se musejí vztáhnout k studii bio-topu prostřednictvím své profese: uměním, performancí, designem, výzkumem či vědou. Vzhledem k tomu, že aktivita je dlouhotrvající časově založený, eko-systemický co-design, EnviroCity bude mít silný vliv na místní vývoj městské krajiny.

Prostřednictvím analýzy svalgangů, zaměřené na výzkum tradiční architektury extrémnějších klimat v Norsku, bude pole rozšířeno směrem k architektonické adaptaci na změnu klimatu v ČR, protože právě tyto extrémy, na které naše architektura nemá odpověď, nyní přívalech zažíváme v ČR. Tyto studie zmapují ekologicky systémové interakce mezi-interiérových, neklimatizovaných prostorů mezi exteriérem a interiérem, blíže článek pro RSD5 (Davidová, 2016a). Kombinací měkkých a tvrdých dat z přístrojů, fotografií i expresí pocitů komplexně obsáhneme možnosti k adaptaci na extrémy přicházející do ČR.

Festival EnviroCity a jeho dozvuky a mapování svalgangů jsou aktivně propojeny, jedna aktivita podporuje druhou skrze své akce pro interakci s laickou i odbornou veřejností. Obě dohromady pak přispějí k ekosystemické adaptaci na změnu klimatu, kdy skrze neantropocentrickou architekturu (Hensel, 2015) budeme interagovat s ostatními druhy skrze prostory, které nejsou ani interiér ani exteriér, či přímé akce ve veřejném prostoru.

 

References/Reference:

Czech Republic Ministry of the Environment, & Czech Hydrometeorological Institute. (2015). Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR / Strategy on Adaptation to Climate Change in the Czech Republic. (Centre for Environment at Charles University & Prague, Eds.) (1st ed.). Prague: Czech Republic Ministry of the Environment. Retrieved from http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie/$FILE/OEOK-Adaptacni_strategie-20151029.pdf

Davidová, M. (2004). Gary Doherty: On Spatial Dialogues. Stavba, 5(6), 18.

Davidová, M. (2016a). Socio-Environmental Relations of Non-Discrete Spaces and Architectures: Systemic Approach to Performative Wood. In P. Jones (Ed.), Relating Systems Thinking and Design 2016 Symposium Proceedings (pp. 1–17). Toronto: Systemic Design Research Network. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/0B-0w-H8C5IDCWEtScUlNaVNrX1E/view

Davidová, M. (2016a). Systemic Approach to Architectural Performance. Retrieved January 17, 2017, from https://www.facebook.com/systemicapproachtoarchitecturalperformance/?ref=br_tf

Davidová, M. (2016b). Systemic Approach to Architectural Performance. Retrieved March 29, 2016, from https://systemicapproachtoarchitecturalperformance.wordpress.com/

Davidová, M. (2016b). Wood as a Primary Medium to Architectural Performance: A Case Study in Performance Oriented Architecture Approached through Systems Oriented Design. Technical University of Liberec, Faculty of Art and Architecture. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/307957987_Wood_as_a_Primary_Medium_to_Architectural_Performance_A_Case_Study_in_Performance_Oriented_Architecture_Approached_through_Systems_Oriented_Design

Davidová, M. (2017). COLridor. Retrieved March 31, 2017, from https://www.facebook.com/COLridor/

Davidová, M., & Kernová, M. (2016). EnviroCity – Facebook. Retrieved April 1, 2016, from https://www.facebook.com/envirocity/

Doherty, G. (2005). Prototypes in Pinkenba. In Nordes 2005 – In the Making (Vol. 0, pp. 1–5). Kopenhagen: Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture. Retrieved from http://www.nordes.org/opj/index.php/n13/article/view/262/245

Flæte, O., Bardalen, A., Dalen, L., Drange, H., Gjærum, I., Hanssen-Bauer, I., … Aanestad, J. (2010). Adapting to a changing climate: Norway’s vulnerability and the need to adapt to the impacts of climate change. Oslo. Retrieved from https://www.regjeringen.no/contentassets/00f70698362f4f889cbe30c75bca4a48/pdfs/nou201020100010000en_pdfs.pdf

Hensel, M. (2015). Performance-Oriented Design. Retrieved April 3, 2016, from http://www.performanceorienteddesign.net/

Kernová, M. (2014). EnviroCity. Retrieved April 1, 2016, from http://envirocity.cz/

Sevaldson, B. (2013). Systems Oriented Design. Retrieved October 1, 2013, from http://www.systemsorienteddesign.net/

GIGA-Mapping New Coming Cultures in Tunis

Last week, Marie Davidová held a GIGA-Mapping workshop on appreciation of new coming cultures through their culture and invited lecture on Systemic Approach to Architectural Performance at RAID conference focused on post digital age at Ecole Superieur des Sciences et TEchnologie du Design (المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم) in Tunis, Tunisia. In the 2,5 hours transdisciplinary workshop, we mapped the impacts of cultural exchange across the world. The result is a field map with registering impacts and their interpretations. The lecture was introducing the new design field as a fusion of process-based fields into Time Based Eco-Systemic Co-Design that involves both, biotic and abiotic agents, including humans.

Workshop Participants: Selmi Chauna, Khenissi Miriam, Hajji Moez, Merwa Kachoukh

WP_20170428_11_01_39_ProFigure 1: Designing the System of Mapping (Photo: Davidová 2017)

WP_20170428_12_43_28_Pro
Figure 2: GIGA-Mapping the Appreciation of New Comming Cultures (photo: Davidová 2017)

WP_20170428_12_49_27_ProFigure 3: The Result 2,5 Hours Workshop GIGA-Map (photo: Davidová 2017)

 

 

Systemic Approach to Architectural Performance is a a Design Field!

obrazeksaap

Systemic Approach to Architectural Performance is ratified as fusion of process based fields formally initiated by integration of Systems Oriented Design and Performance Oriented Architecture. It develops methodology and generates theory through experimental practice.

SAAP involves Time Based Eco-Systemic Co-Design that involves both, biotic and abiotic agents, including humans.

Download Wood as a Primary Medium to Architectural Performance on Research Gate!

img_20160901_191633

(photo: Mládek)

Ten days ago, we launched the hard-cover publication Wood as a Primary Medium to Architectural Performance. Since today, you can download it on Research Gate. Have a good read!

/Stáhněte si Wood as a Primary Medium to Architectural Performance na Research Gate!

From the book/z knihy:

The present research considers wood as a study material for a wider question
on architecture’s environmental interaction. It aims to explore its potential for architectural performance and atmospheres as well as to broaden the discussion on this problem area by accessing the public space. My project researches such interactions through practical experiments as well as theoretical reflections, including examinations of other scientific, artistic and crafts disciplines and honestly discusses both the successes as well as the failures and weak points to develop a strong background for architectural and urban design practice.
The methodology Research by Design while full scale prototyping is covered by the Systems Oriented Design to interpret and develop complex environmental relations.
This is an article based thesis, where the texts of the articles have not been changed
and serve as an addendum covered with an exegesis. Most of the repeating images were
removed from the articles. If there is an exception this is reasoned through its important
relation to the present text.
All the substantial contributions are mentioned within the text and/or summarized in
the Thanks section. To mention the main institutions and practice/NGO’s respectively,
this research has been developed at the Faculty of Art and Architecture at the Technical
University of Liberec, the Faculty of Architecture at the Czech Technical University in Prague, Faculty of Forestry and Wood Sciences at the Czech University of Life Sciences in Prague, the Academy of Art, Architecture and Design in Prague, the Architectural Institute Prague, the Oslo School of Architecture and Design, the University of Chemistry and Technology in Prague, Collaborative Collective, Defio, Oximoron, re.code.nature and reSITE.

The publication of the thesis was kindly supported by EEA and Norway Grants through the
project Systemic Approach to Architectural Performance, is printed on paper with 100%
of recycled fibre and is dedicated to my family, friends, colleagues, students and everyone
interested in the field.

Endless Thanks chapter says all:

“First I would like to offer my sincere gratitude to my supervisors, Miloš Florián from the Faculty of Architecture at the Czech Technical University (FA CTU), Birger Sevaldson from the Oslo School of Architecture and Design (AHO) and Ocean Design Research Association and Zdeněk Fránek from the Faculty of Art and Architecture at the Technical University of Liberec (FUA TUL) and Fránek Architects, for providing great support and inspiration during my work. A special thanks to Birger for very precisely reviewing the thesis.

Many thanks are also directed to Cyril Říha from the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (AAAD), Department of Arts Theory, who has been asking critical questions about my work and critically reviewed the written text and to Peter Buš from ETH Zürich for fast review of the final stage of the thesis.

My great appreciation is sent to Monika Mitášová from the Faculty of Philosophy and Arts of Trnava University and to Michael Ulrich Hensel the Oslo School of Architecture and Design and Ocean Design Research Association for agreeing on being opponents for the thesis.

I express sincere gratitude to Matthew Krimmel from the Institute of Language Education (IJV) for language review.

I highly appreciate my cooperation with Jan Škuta from Škuta Design, who is the author of graphic design of the printed and PDF version of the thesis and posters within the project Systemic Approach to Architectural Performance and corporate identity design for EnviroCity Festival.

Many thanks to Eva Nováková for the formatting of the Word document of the thesis.

Great thanks belong to all my dear friends and colleagues from Collaborative Collective for their fantastic support and inspiration before and during the project in various ways, without whom it would never be able to reach its dimensions and ambitions.

Special thanks to my closest pavilion co-workers Šimon Prokop from the MOLAB, FA CTU in Prague and Collaborative Collective and Martin Gsandtner from the CIEE Global Architecture and Design Program and re.code.nature for providing Grasshopper leadership within the pavilions projects. Also to Martin Šichman from the Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Architecture and Oximoron for being the leader in tooling and detailing within the pareSITE pavilion project and to Jan Zatloukal from the Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering and Experis DSKM, s.r.o. for solution and periodical checks of the LOOP pavilion when we experienced structural problems.

Very heartfelt gratitude belongs to all the students of FLD CZU, ARCHIP and FUA TUL for their work. Namely, thanks to Jiří Šmejkal and Alena Novotná for their great involvement.

My great thanks is owed to the academy co-operators: Jiří Suchomel, the vice dean at FUA TUL for the great cooperation with FUA TUL. Alsoto Regina Loukotová, the dean of ARCHIP, for her great cooperation with ARCHIP and to Irena Fialová, the vice dean at FA CTU in Prague and to Zdeňka Němcová Zedníčková, the vice dean at FUA TUL for all the support during my studies.

For leadership of great cooperation during the pavilion projects I would like to especially thank Martin Böhm and Jan Bomba from the Faculty of Forestry and Wood Sciences at the Czech University of Life Sciences (FLD CZU). Pavel Novák, from the FLD CZU, was a great workshop leader and co-worker in the carpenters’ workshop as well as support for the pavilion measuring. My great thanks belongs to Aleš Zeidler, from the FLD CZU, who was a great consultant within the solid wood material science and to Radim Sýkora and Martin Sviták, from the FLD CZU, who were a great co-operators for CNC milling.

Carpenters Petr Bouma, Aleš Kořínek and their co-workers from Defio, s.r.o. also deserve much appreciation for their work on development and prototyping of the project Ray.

My big thanks belongs to Vladimír Kočí, from the Institute of Chemical Technology for conceptualising, modelling and consulting interpretations of LCA analysis.

Many thanks to Michaela Kernová/Pánková for her excellent program management of the EnviroCity Festival, giving it a professional and educational atmosphere, to all its performers and to Milota Sidorová, Martin Barry and Osamu Okamura for their cooperation with the reSITE festival.

I would like to thank to my sister Václava Davidová for keeping my Ray prototypes in her courtyard and to her neighbours the Stará family for their everyday observations of its performance at the times I could not be present. I certainly must not forget to mention my thanks to my friend David Hlouch for his adventurous transportation of the Ray 2 prototype from Defio, s.r.o. to the site.

I should also not forget to thank my dear friend Synnøve Landvik and her family for providing background for my stays and travels in Norway while all the time offering boundless support.

Special thanks to Terje Planke from Norsk Folkemuseet, Oslo for the consultancy and measurements enabling and to Jon Bojer Godal from Nordmøre Museum, Norway for consultancy and references.

I would like to thank Knut Einar Larsen, my former colleague from the Faculty of Architecture and Fine Art at the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim, for discussing references on Norwegian traditional panelling; to Josef Šanda, from AAAD who provided his consultancy in material science and references; to algologists Jiří Komárek, from the Třeboň department of the Institute of Botany and Jiří Neústupa, from the Department of Botany, Faculty of Science, Charles University of Prague, for providing their samples and consultancy; to Ladislav Bakay from the Department of Planting Design and Maintenance, Horticulture and Landscape Engineering Faculty, Slovak University of Agriculture in Nitra for providing data on carbon emissions for LCA analysis; to Helena Pánková, from Matério, who has supported my research with building materials consultancy; to Josef Kudrna, an axeman, who offered his consultancy from his practical experience with wood-humidity interaction and to Pavel Kašpar from Acolor, s.r.o. for samples and consultations on different stain preservatives. There were also many other consultants directly involved through the students, mainly from various faculties of The Technical University of Liberec and The Faculty of Forestry and Wood Sciences at The Czech University of Life Sciences in Prague.

I would like to express my appreciation for the support from my friends and colleagues at the MOLAB department at the Faculty of Architecture at The Czech Technical University in Prague.

Many thanks are owed to the FUA TUL administrative staff, most of all to Eva Konopová and to Marta Petrová, for their great assistance with grants and study issues.

I also would like to thank those who granted me permission for utilisation of their images and to all the photographers without whom my thesis would be much less enriched.

This project would have never happened without the kind support of Collaborative Collective, EEA and Norway Grants, Faculty of Forestry and Wood Sciences at Czech University of Life Sciences, ARCHIP, Faculty of Art and Architecture at Technical University of Liberec, Faculty of Architecture at Czech Technical University in Prague, Academy of Art, Architecture and Design in Prague, re.code.nature, Oximoron, Defio, s.r.o., AZ-TECH, s.r.o., Prague Institute of Planning and Development, Landscape festival Praha 2014, Nákladové nádraží Žižkov, SKANSKA, Stora Enso, Rothoblaas, Eurodach, Natura Dekor, Nářadí Bartoš, Lesy ČR, P-Print, Škuta Design, Empyreum Information Technologies, reSITE, Meloun Production, Easy Moving, Nadace Život umělce, Nadace Proměny, Paperlinx, Vinařství Sonberg, Městská část Praha 3, Nová síť, o. s., Nadace Proměny, Auto*Mat, Lunchmeat, TANEC PRAHA, Uličník, Rekola, I Need Coffee, Architekti ve škole and Matério to whom belongs my great thanks.

Last, but not least, I would like to thank to all my dear family and friends, for without their support and motivation it would be very hard to have accomplished this project.”

Thanks for Thursday Everybody!

 

dscn2546

Launch (photo: Tyslová 2016)

Thanks to all of you coming this Thursday for the launch. Special thanks to Šimon Prokop for the great speech and together with Krištof Hanzlík for baptism. Not forgeting to thank to all involved in the research and publlication!

The books at AHO and FUA TUL, unless reserved, are gone. You can still get your copy at Coll Coll, Sněmovní 15, Praha 1.

Hurry up! There is not that many…

/Díky za párty! Hlavní díky Šimonovi Prokopovi za proslov a Krištofovi Hanzlíkovi za křest. Samozřejmě velké díky všem, kdo se na publikaci a výzkumu podíleli!

Knihy na AHO a FUA TUL už jsou krom rezervací rozebrány. Ještě je stále možné vyzvednout kopii v Coll Coll, Sněmovní 15, Praha 1.

img_20160901_192218

Books Signings (photo: Mládek 2016)

& Thanks for a great party!

dscn2575

Party Goes On (photo: Tyslová 2016)

Wood as a Primary Medium to Architectural Performance Book Launch

IMG_7350

We are proud to invite you to Marie Davidova‘s PhD thesis: Wood as a Primary Medium to Architectural Performance: A Case Study in Performance Orientad Architecture Approached through Systems Oriented Design launch!
The launch will take place in Coll Coll’s courtyard: Snemovni 15, Prague 1, 1st September 6:30 pm
/S radostí vás zveme na křest publikace dizertace Marie Davidové: Wood as a Primary Medium to Architectural Performance: A Case Study in Performance Orientad Architecture Approached through Systems Oriented Design!
Uvidíme se na dvoře Coll Coll: Sněmovní 15, Praha 1, 1. září v 6:30. Kniha zde bude k mání zdarma. Dále ji můžete vyzvednout kdykoli v denní dobu v COLL COLL, FUA TUL -u Marty Petrové, na Oslo School of Architecture and Design recepci, Fakultě lesnické a dřevařské – ČZU v Praze – u Martina Böhma a na ARCHIPu.
The present research considers wood as a study material for a wider question on architecture’s environmental interaction. It aims to explore its potential for architectural performance and atmospheres as well as to broaden the discussion on this problem area by accessing the public space. My project researches such interactions through practical experiments as well as theoretical reflections, including examinations of other scientific, artistic and crafts disciplines and honestly discusses both the successes as well as the failures and weak points to develop a strong background for architectural and urban design practice.
The methodology Research by Design while full scale prototyping is covered by the Systems Oriented Design to interpret and develop complex environmental relations.
This is an article based thesis, where the texts of the articles have not been changed and serve as an addendum covered with an exegesis. Most of the repeating images were removed from the articles. If there is an exception this is reasoned through its important relation to the present text.
All the substantial contributions are mentioned within the text and/or summarized in the Thanks section. To mention the main institutions and practice/NGO’s respectively, this research has been developed at the Faculty of Art and Architecture at the Technical University of Liberec, the Faculty of Architecture at the Czech Technical University in Prague, Faculty of Forestry and Wood Sciences at the Czech University of Life Sciences in Prague, the Academy of Art, Architecture and Design in Prague, the Architectural Institute Prague, the Oslo School of Architecture and Design, the University of Chemistry and Technology in Prague, Collaborative Collective, Defio, Oximoron, re.code.nature and reSITE.
The publication of the thesis was kindly supported by EEA and Norway Grants through the project Systemic Approach to Architectural Performance, is printed on paper with 100% of recycled fibre and is dedicated to my family, friends, colleagues, students and everyone interested in the field.
The book will be available for free at the party – please, welcome!
In case you don’t make it, you can also pick up your copy at COLL COLL, FUA TUL – in Marta Petrova’s office, Oslo School of Architecture and Design reception, Fakulta lesnická a dřevařská – ČZU v Praze – in Martin Bohm’s office and in ARCHIP‘s office.
The publication was kindly supported by EEA and Norway Grants within the project Systemic Approach to Architectural Performance.
Read the introduction as a teaser:

The research is seeking answers to the question of what is a solid pine wood’s environmental interaction and how it can be used in Performance Oriented Design (Michael U. Hensel, 2015a) applied in Czech locations. Inspired by the performance of traditional architecture from locations with more extreme climate histories, this case study mainly focuses on performative potentials of solid pine wood cut in tangential section; to be precise – its warping – and particularly how this might be applicable in the specific climatic conditions of Czechia. With today’s climatic change in our region, there is a necessity to search for the adaptation of our local architecture in different places where such conditions have been present.

The Czech National Strategy for Climate Change Adaptation document clearly states that it is necessary to promote research and development of new materials and technology in reference to anticipated effects of climate change, such as strong gusty winds, extreme rainfall or snow totals or temperature extremes. The main issue in the urban environment mentioned is humidity extremes – long periods of very dry weather or extreme rains (Czech Republic Ministry of the Environment & Czech Hydrometeorological Institute, 2015). In this issue, the architecture is not considered. It is important to note that architects and urbanists were excluded from the document preparation. This research claims that architecture, especially its experimental field, may bring new perspectives to the discussion, joining climatic, material and biotic (including social), sciences.

The work covers two sub-projects resulting in four built prototypes: Performative Screens Ray and Environmental Summer Pavilions, where prototypes Ray 2, Ray 3, pareSITE and LOOP pavilions benefit from each other’s ideas, observations and results. The Ray project that was inspired by Norwegian traditional panelling and oriental screens called ‘mashrabīyas’ is proposing a screen that is airing and improving the environment by evaporating humidity in warm, dry weather while being resistant and sorping moisture in high relative humidity. The pavilions were mainly focused on evaporation such as in ‘mashrabīyas’, while using the idea from Norwegian traditional panelling of warping for humid air movement. These architectures were improving/may improve outdoor-indoor climatic comfort by providing shading and wind sheltering but also sorping moisture in high relative humidity level that is mainly at nights, while evaporating it on hot summer afternoons, when the relative humidity is on average the lowest. According to Banham, humidity has been the most pestiferous, subtle and elusive of control for most of architectural history, either too much or too little of it in certain climatic conditions (Banham, 2009). These prototypes wish to take this discussion further, applied for the location with both extremes and their increased expectations.

This research on solid wood cut in tangential section was greatly inspired by contemporary research on ply-wood and laminates, conducted by Michael Hensel, Achim Menges and others and research of Sustainable Environment Association (Michael U. Hensel, 2011b) co-founded by Michael U. Hensel, Defne Sunguroğlu Hensel and Birger Sevaldson that recently joined the Ocean Design Research Association (Michael Hensel, 2015). In the September/October 2015 issue of Architectural Design it was revealed that the research at the Institute of Computational Design at the University of Stuttgart led by Achim Menges is also planning to take the direction of research on solid wood cut in tangential section. (Menges & Reichert, 2015). This work has not yet been published.

Implementing ‘Bottom-Up’ approach starting with the material research, the ‘Top-Down’ method was slightly combined with ongoing speculations about possible applications as well as the pavilions were having their separate mission of being public architectural objects through which other observations started. At the same time, the need for such performative capacities was discussed several times through many projects in my practice, Collaborative Collective (Collaborative Collective, 2012), the most striking example of which is shown in the DCA2016 paper, Ray 3: The Performative Envelope (Davidová, 2016c). Though the project På Vei (Collaborative Collective, 2011) is not situated in the Czech Republic but Norway, the relevance of this possible application was so important that it was included into this otherwise very site-specific, thesis. For the project’s purposes, a sister NGO of the same name was established in conjunction with my colleagues from the practice. The ‘Research by Design’ thus joins not only academy with practice, but also an investigation on how radical architectural research by design can be organized in the format of the NGOs.

Besides literature studies on different topics like forestry, dendrology, wood material science and technology, climatology, algology, mycology, architectural history and conservation, today’s research in the field of responsive wood, environmental art, urban design and landscape architecture, etc. the project’s main research approach is based on Research by Design with 1:1 Scale prototyping and practical experiments directing towards sustainable applications in architecture and urban design. This main research mode has been supported by the methodology Systems Oriented Design (Sevaldson, 2013b). The approach helped to keep an overall view of the project and to address the systemic implications and connections. This also implied development of the methodology through its application into the specific design needs. Throughout the process, the GIGA-maps (Sevaldson, 2016a) were tools for this transdisciplinary project that was mapping hard data together with tacit and subliminal knowledge and experiences, targeting the architectural and urban design practice.

The thesis first chronologically positions my prototypes into the perspective of other research that has been done in the field and reasons why the root of solid wood has been taken through LCA comparison, modelled for the Czech Republic’s environment on the example of one of the prototypes.

The methodology chapter introduces approaches and/or development in all the methodologies involved. This covers Systems Oriented Design, Research by Design through full scale prototyping and the relations of Academy, Practice and NGO as well as transdisciplinary cooperation in the project. The last subchapter called Systemic Approach to Architectural Performance is discussing and introduces visions for merging digital design tools with prototyping, while handling different interrelated large amount of data as a designer in relation to GIGA-mapping. The research also covers the full scale prototypes observations that are also discussed in this chapter.

The chapter on material covers the study of forests of the placement of the research for selecting species related to closer observation of the material and its environmental interactions.

The projects section, after first speculations discussion and introduction, explains each prototype subproject in detail. This is divided not chronologically but by the two main projects sections Ray and Environmental Summer Pavilions.

The thesis is concluded in reference to the projects’ application, taking its role in social, or generally biotic, physical environmental perspective in reference to climatic change in the targeted location. It places the research case study into the context of larger range of different options of exterior-interior boundary conditions that I experienced in my practice or earlier in my studies, arguing for relevance of this application in practice. Some of the elaborated topics here are already proposing new explorations rather than fully closing the discussion.

This is an article-based thesis that covers entire articles published in press or submitted in a role of addendum glued together with exegesis that is richly referenced in my other articles that were not selected for full text. The selection of full articles was adapted to the suitability to different chapters of the thesis, such as methodology and specific projects’ developments and explanations.
The full articles cover:

  1. a) Full articles on method of selection of the used material and methodology:

Davidová, M., & Kočí, V. (2016). Choosing the Material for Environment Responsive Screen Ray: The LCA Comparison. In I. Press (Ed.), Architecture In-Play 2016. Lisbon: ISCTE – University Institute of Lisbon.

Davidová, M. (2014b). Generating the Design Process with GIGA-map: The Development of the Loop Pavilion. In B. Sevaldson & P. Jones (Eds.), Relating Systems Thinking and Design 2014 Symposium Proceedings (pp. 1–11). Oslo: AHO.

Davidová, M., & Sevaldson, B. (2016a). 1:1, A Transdisciplinary Prototyping Studio. In ASK.the.Conference 2016. Warszaw: Warszaw University of Technology, Faculty of Architecture.

Davidová, M., & Sevaldson, B. (2016b). NGO, Practice and University Driven Research By Design on Performative Wood. In M. S. Uddin & M. Sahin (Eds.), 2016 DCA European Conference (p. N/A). Istanbul: Özyeğin University.

And recently submitted article to FORMakademisk’s systemic design III special issue: Davidová, M (2016). Systemic Approach to Architectural Performance: Handling Data in Creative Design Process: Mixing Physical with Digital

  1. b) Full papers on separate subprojects’prototypes:

Davidová, M. (2016b). Ray 3: The Performative Envelope. In M. S. Uddin & M. Sahin (Eds.), 2016 DCA European Conference (p. N/A). Istanbul: Özyeğin University.

Davidová, M., Šichman, M., & Gsandtner, M. (2013). Material Performance of Solid Wood : Paresite , The Environmental Summer Pavilion. In E. M. Thompson (Ed.), Fusion – Proceedings of the 32nd eCAADe Conference – Volume 2 (Vol. 2, pp. 139–144). Newcastle upon Tyne: Department of Architecture and Built Environment, Faculty of Engineering and Environment, Newcastle upon Tyne.

Davidová, M., & Prokop, Š. (2016). Advances in Material Performance of Solid Wood: Loop, the Environmental Summer Pavilion II. In M. S. Uddin & M. Sahin (Eds.), 2016 DCA European Conference. Istanbul: Özyeğin University.

  1. c) The thesis is concluded with recent Relating Systems Thinking to Design 5 submission: Davidová, M. (2016). Socio-Environmental Relations of Non-Discrete Spaces and Architectures: Systemic Approach to Performative Wood.

The referenced articles mainly cover:

Davidová, M. (2009). Exploring Environmental Dimensions : On Sustainability as an Architectural Problem ; Why It Is Not Enough To Discuss Space and Time Only. In Nordes 2009 – Engaging Artifacts (pp. 1–4). Oslo: Oslo School of Architecture and Design.

Davidová, M. (2013). Ray 2 The Material Performance of a Solid Wood Based Screen. In E. Thompson (Ed.), Fusion – Proceedings of the 32nd eCAADe Conference – Volume 2 (Vol. 2, pp. 153–158). Newcastle upon Tyne: Faculty of Engineering and Environment, Newcastle upon Tyne.

Davidová, M. (2014a). Environmental Material Performance of Solid Wood: pareSITE: The Environmental Summer Pavilion. In R. Cielatkowska & D. Jankowska (Eds.), Wooden architecture, tradition, heritage, present, future – Proceedings1 (pp. 87 – 92). Gdansk: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej za zgodą Dziekana.

Davidová, M. (2014c). Wood’s Material Performance: Ray 2. In Wooden architecture, tradition, heritage, present, future – Proceedings1 (pp. 93–99). Gdansk: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej za zgodą Dziekana.

These were not included as full papers in the thesis for the reason of not complying with the logic of the structure: a) background and position of the research; b) methodology and its development; c) material in relation to environment; d) prototypes; e) discussion and conclusions.

ASK.the.Conference Proceedings are ON!

DSCN0737

Download proceedings with Marie Davidová’s and Birger Sevaldson’s paper on transdisciplinary full scale prototyping studio: 1:1, A Transdisciplinary Prototyping Studio.

Stáhněte si náš článek ve sborníku ASK.the.Conference o transdisciplinaritě a prototypování v plném měřítku: 1:1, A Transdisciplinary Prototyping Studio:

http://phd.asknow.eu/education-for-research-research-for-creativity/

See the abstract here/ Abstrakt v angličtině zde:

‘The main author is using transdisciplinary studio courses as a research tool in the field of performative wood. Through sharing the knowledge between architectural, environmental design, and wood science researchers and students, we managed to develop complex 1:1 scale prototypes. The course process is a learning arena for students, teachers and researchers and the skills, competences and insights are being developed through experimental practice. The second prototype of the Environmental Summer Pavilion II course was created from reflection upon the first one while both serve as complex material-environment interaction studies for the development of responsive envelopes.’

Discussing the Current State and New Potentials

The project had a crucial meeting before finishing one particular state. This involved Michael Hensel’s public lecture and common discussion on its future and current development joining also Birger Sevaldson, Marie Davidová and interested colleagues.

3

Figure 1: Michael Hensel’s lecture (photo: Šafářová 2016)

Michael Hensel’s lecture started from the point of architecture that is responsive to its environment and ended by discussion on living architecture that is grown from that on the example of planned project on wine yards in Bordeaux. The moves towards architecture that is fully part of its environment were discussed in the means of non-antropocentric architecture considering both, biotic and abiotic factors. This involves tools and methods that support such designs. Hensel and Sørensen are reading real time local environmental data and implementing VR simulations. This has particular potential for Systems Oriented Design development in the means of so called Rich Design Research Space.

An article on this in Czech as a reflection on the lecture was published on the most known online architectural media in Czech Republic, ARCHIWEB.

The common discussions of the project participants were focused on new investigations, this involved differences and potentials in Czech historical or traditional architecture, use of new and recycled materials, political situation within design context and importance of implementing nature into city infrastructure. For this reason we visited today discussed bio-corridor Zvonařka in Prague, where Marie Davidová takes part in initiative for protecting it. Based on the discussion, Marie Davidová got in touch with ecologist Kateřina Zímová from NGO CooLand, who prepared for her prestudy on its environmental importance in the region for her neighbourhood public speech and collaboration on grant application was agreed.

md_ns

Figure 2: Marie Davidová at the Neighborhood Meeting after the Activity (photo: Bláhová)

In Liberec, we visited Ještěd for getting an overview of the regional natural diversity and regional architectural tradition. The relationship of human mind and the landscape, natural as well as architectural, in reference to homelands was contemplated all the way through the journey.

11

Figure 3: Ještěd visit (photo: Šafářová 2016)

Visit of Kutná Hora was in particular interest as the architecture and city was modulated by historical and social development and is really local specific. The city was extremely rich due to the silver mining industry while its decrease had strong effect on its development. I.e. St. Barbara’s church was originally planned to be two times longer which caused asymmetry in its architecture. Similar increases and decreases are visible all over the place. The city partly stopped to evolve, so its gothics outfit mostly remained. The local material of sandstone remains sea life with its shell marks, confirming both, biotic and abiotic origin. In the mines, bio-tops with algae developed over times. This could lead to new material development in the future.

WP_20160607_14_33_18_Pro[1].jpg

Figure 4: Visit of Kutná Hora (photo: Davidová 2016)

Relationship of the politics and design was of particular interest of the discussions. This relates to Marie Davidova’s starting systemic project GIGA‐mapping the Architectural Performance: Appreciation of New Coming Cultures that relates to refugees crisis and Birger Sevaldson’s coming project Design for Democracy.

Birger Sevaldson as second supervisor, had separate discussions with Marie Davidova about her research in general and the PhD project in particular. The discussion where summing up the project, the method of common cooperation and discussing strength and weaknesses in the thesis.

Článek z archiwebu zde:

Architektura a její prostředí: Reflexe nad přednáškou Michaela Hensela


6. června 2016 proběhla na Technické univerzitě v Liberci přednáška průkopníka Performativní architektury, spoluzakladatele Ocean Design Research Association a profesora na Oslo School of Architecture and Design, Michaela Hensela. Zásadním tématem byl vztah architektury a prostředí. Přednáška začala z pozice architektury, která svým chováním na prostředí reaguje a skončila diskusí nad plánovaným projektem na vinicích v Bordeaux o živé architektuře, která ze svého prostředí roste.
Michael nastínil posun k architektuře, která je plnohodnotnou součástí svého prostředí z pozice neantropocentrické architektury zahrnující oboje, jeho živé i neživé faktory. Takovýto přístup si žádá nové nástroje a metody. Hensel, spolu se svým kolegou Sørensenem, používají ve svém školním atelieru pro návrhy lokální, real-time data prostřednictvím arduina a senzorů a simulace ve virtuální realitě. Takovýto přístup má podle mě zásadní potenciál pro environmentálně zaměřenou metodologii  Systems Oriented Design diskutovanou jeho kolegou Birgerem Sevaldsonem na TUL letos v březnu. Komplexní navrhování při sledování a simulování biotických a abiotických faktorů při mezioborovém teamu nabízí krok dále v kreativním prostředí, takzvaném Rich Design Research Space.
Hensel je také průkopníkem metody Research by Design při prototypování v plném měřítku. Tato metoda skýtá nejlepší konfrontaci s vlastním výzkumem prostřednictvím vlastní zkušenosti a sledování interakce prototypu s prostředím. Data tedy nejsou sbírána jen pro návrh, ale i jako zpětná vazba pro další návrhy. Podobný význam má i sledování tradiční architektury, která byla vyvíjena a testována po generace v přímém vztahu k místním environmentálním podmínkám. Taková měření neslouží jen k sledování tvrdých dat, ale i k vyvíjení vžitých, až podvědomých zkušeností a znalostí architektky/a.
Lidstvo bylo vždy součástí svého živého i neživého prostředí a po většinu své historie měla architektura různé úrovně interakcí, či výměn mezi svými hranicemi, ať už se jedná o dvory, verandy, otevřené či uzavřené pavlače, arkády, balkony, pasáže, neklimatizovaná zádveří či jiné vnitřní prostory. Takovýto cibulový princip architektury umožňuje různé úrovně jejího obývání. Mnoho z těchto znalostí bylo zapomenuto a nahrazeno umělým prostředím energii konzumujících ventilací a izolací. Současné nové technologie nám můžou pomoci v návratu k přirozené rovnováze.Přednáška se uskutečnila v rámci projektu Systemic Approach to Architectural Performance za laskavé podpory EHP a Norských fondů.

FUA TUL Visited AHO

WP_20160521_05_15_39_Pro

Oslo School of Architecture and Design (photo: Davidová)

The group attend the final review of Birger Sevaldson’s department design studio focused on Systems Oriented Design and visited Søren Sørensen’s and Michael Hensel’s studio’s work in progress.

WP_20160520_11_01_25_Pro

Design Department Presentations Focused on Systems Oriented Design (photo: Davidová)

DSC07830

Søren Sørensen’s Introduction on his Course (photo: Raková)

A gathering for discussion to strengthen the ideas and research within the field occurred with Birger first in café Sara the first day and in Internasjonalen the second day. Recent work and ideas for future work were discussed. The group had an opportunity to compare the different approaches and opportunities forming the research settings in Norway and in Czechia. The Czech team was overwhelmed by AHO’s facilities and open structure.

Systemic approach to refugee crisis through design and design for democracy were discussed with Birger Sevaldson. It was agreed that such projects need to involve direct implementations otherwise they are losing their points. The common paper for DCA in Istanbul generated the discussion on tacit knowledge among PhD students and environment with design perceived by different senses got to great interest of the PhD student Dana Raková, as it relates to her research area.

Different structural analysis methods were discussed with Søren Sørensen as this has been a weak point in Marie Davidová’s work before. It has been concluded that the direct cooperation with the plug in developer has to be undertaken during the design process. This has been of interest to Miloš Florián, as he is supervising a project on tools for structural analysis.

See report in Czech on archiweb.cz/Zpráva v češtině je na archiweb.cz: http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&type=2&id=20059

Projekt Systemic Approach to Architectural Performance
Návštěva Oslo School of Architecture and Design


V rámci projektu institucionální spolupráce jsme se s FUA TUL (FUA TUL, 2016) vypravili na návštěvu školy architektury a designu v Oslu (Oslo School of Architecture and Design, 2016). Po exkurzi po škole, kde jsou nejvíce ohromují dílny na výrobu prototypů v měřítku jedna ku jedné jsme se zúčastnili závěrečných kritik institutu designu. Designeři využívali Systems Oriented Design (Sevaldson, 2013) s GIGA-mapováním (Sevaldson, 2016a, 2016b), konzultovaný Birgerem Sevaldsonem například k urbánním návrhům aplikací pro městskou cyklistiku. Zaujal nás především přesah oboru, který v rámci směru „service design“ řeší projekty od interaction designu po urbanismus. Jedna aplikace například učila začínající cyklisty jak jezdit ve městě, bezpečné cesty a dopravní předpisy. To bylo celé napojené na sociální sítě, kde vám mohou pomoci zkušení cyklisté a je možnost tagovat nebezpečná místa s radami pro řešení.
Dále jsme navštívili studio Sørena Sørensena a Michaela Hensela. Studio se zaměřuje na takzvanou Performance Oriented Architecture (M. U. Hensel, 2015), tedy architekturu, která reaguje na své prostředí. Studio využívá ke svému navrhování real-time data, naměřená přímo na místě návrhu. Dále využívají Virtuální Realitu pro práci s daty. Většinou pak toto studio vytváří urbánní či krajinné zásahy v plném měřítku (M. Hensel & Sørensen, 2016; M. U. Hensel & Sørensen, 2014).
S takovýmto systémovým navrhováním máme bohužel u nás malou zkušenost. Většinově se architektonické objekty prezentují jako estetické sochy a tak jsou také vyžadovány. Velkými průkopníky, adresujícími tyto problémy jsou u nás většinou neziskovky, zatímco v Norsku má takový přístup komerční klientelu.

Tento projekt byl laskavě podpořen EHP a Norskými Fondy (EEA and Norway Grants, 2016).

Reference:
EEA and Norway Grants. (2016). EEA and Norway Grants. Retrieved March 29, 2016, from http://eeagrants.org/
FUA TUL. (2016). Faculty of Art and Architecture, Technical University of Liberec. Retrieved April 2, 2016, from http://www.fua.tul.cz/
Hensel, M., & Sørensen, S. S. (2016). Research Centre for Architecture and Tectonics. Retrieved April 3, 2016, from http://www.rcat.no/
Hensel, M. U. (2015). Performance-Oriented Design. Retrieved April 3, 2016, from http://www.performanceorienteddesign.net/
Hensel, M. U., & Sørensen, S. S. (2014). Intersecting Knowledge Fields and Integrating Data-Driven Computational Design en Route to Performance-Oriented and Intensely Local Architectures. FOOTPRINT, 8(2), 59–74. Retrieved from http://footprint.tudelft.nl/index.php/footprint/article/view/812
Oslo School of Architecture and Design. (2016). Oslo School of Architecture and Design. Retrieved April 3, 2016, from https://aho.no/
Sevaldson, B. (2013). Systems Oriented Design. Retrieved October 1, 2013, from http://www.systemsorienteddesign.net/
Sevaldson, B. (2016a). GIGA-mapping Information. Retrieved March 29, 2016, from http://www.systemsorienteddesign.net/index.php/giga-mapping/giga-mapping-information
Sevaldson, B. (2016b). GIGA-maps Samples. Retrieved April 15, 2016, from http://systemsorienteddesign.net/index.php/giga-mapping/giga-mapping-samples

 

 

 

Michael Hensel: Performance Oriented Architecture: Key Traits, Concepts and Methods

 

DesignInnovation_Cover_Illustration_03We are very pleased to invite you for a lecture of key person in performance and founder of Ocean Design Research Association: Michael Ulrich Hensel from the Oslo School of Architecture and Design! The lecture will introduce a specific take on performative architecture in which architectures are considered as agents in interaction with the specific setting and as critical mediators between the human influenced and natural environment. Key traits, concepts and methods are introduced and discussed.
Please, see: http://www.performanceorienteddesign.net/

The lecture will take place at the Technical University of Liberec, Aula of Building G, 6th June, 6pm. Please welcome!

/Máme velkou radost, že vás můžeme pozvat na přednášku zásadní osoby performance a jednoho ze zakladatelů Ocean Design Research Association: Michaela Ulricha Hensela z Oslo School of Architecture and Design! Přednáška představí specifický přístup k performativní architektuře, kde architektury jso považovány za agenty v interakci s různými specifiky a jako zásadní mediátoři mezi člověkem ovlivněným a přírodním prostředím. Budou představeny a diskutovány zásadní vlastnosti, concepty a metody. Více na: http://www.performanceorienteddesign.net/

Prof. Michael U. Hensel [Dipl. Ing. Grad Dipl Des AA PhD Reading] is an architect, researcher, educator and writer. Currently he is tenured professor for architecture at AHO the Oslo School of Architecture and Design (https://aho.no/en) where he directs the Research Center for Architecture and Tectonics [RCAT] (http://www.rcat.no/). He is a founding member of OCEAN (1994), and founding and current chairman of the OCEAN Design Research Association (http://www.ocean-designresearch.net/) and the Sustainable Environment Association [SEA] (http://www.sustainableenvironmentassociation.net/). The OCEAN Design Research Association is an international and independent not-for-profit organization with the mission to conduct inter- and transdisciplinary research by design, and to develop overarching theoretical frameworks and related design methods in its specific areas of inquiry. SEA is an international and interdisciplinary not-for-profit expertise network that pursues systematic, integrative and interdisciplinary inquiry into the human-influenced and built environment and its interaction with the natural environment and local ecosystems with the aim to develop alternative approaches to architectural design and sustainability. From 2007 to 2012 he was board member of BIONIS – The Biomimetics Network for Industrial Sustainability.

From 1993 to 2009 he taught at the Architectural Association School of Architecture in London, where he co-initiated and co-directed the Emergent Technologies and Design Program from 2001 to 2009. He held numerous visiting professorships and innovation fellowships and taught and lectured in Europe, the Americas, Asia and Australia. In his academic work he integrates research and education with a strong emphasis on interdisciplinarity, critical ability and projective capacity.

His writings have been published in Chinese, Czech, English, Estonian, Farsi, Finnish, French, German, Japanese, Korean, Norwegian, Spanish, and Turkish. He has authored, co-authored and edited numerous books and journals.

The event is free of charge, is happening under Systemic Approach to Architectural Performance through institutional cooperation of FUA TUL and Oslo School of Architecture and Design and is kindly supported by EEA and Norway Grants.

See the FB event here/FB událost zde: https://www.facebook.com/events/1742733289274484/

 

 

GIGA-Mapping Performance

GIGA-svalgangs

A study of non-discrete spaces in Norwegian traditional architecture was performed this February. The collected hard, as well as tacit data were related in GIGA-map. The matrix of different scales is connecting various types, spatial distribution and boundary conditions of so called ‘svalgangs’ with their opportunities and periodicity of use, micro climatic conditions of exchange between exterior, semi-interior and interior and macro climatic data and topology of their original location.

GIGA-Performance60

The above GIGA-map is exhibiting gradient of different boundary conditions from fully open to enclosures, mapping the designs’ feedback looping performance of biotic, as well as climatic or other physical agents, relating i.e. social to weather performance in one matrix field.

The detailed study was submitted to Relating Systems Thinking to Design 5 conference. Stay tuned!

Tyto GIGA-mapy jsou výsledky mapování “non-discrete spaces” v Norsku a na současných projektech Marie Davidové. Hlubší studie bude publikována na konferenci Relating Systems Thinking to Design 5, jejíž sborník bude online na http://systemic-design.net/

GIGA-Mapping the Pavilions

Birger Sevaldson’s workshop, covering five participants: Mirka Baklíková, Lucie Pavlištíková, Martin Málek, Mariia Borisova and Georgia Papasozomenou, introduced Systems Oriented Design (http://www.systemsorienteddesign.net/) methodology on mapping Marie Davidová’s research, Wood as a Primary Medium to Architectural Performance. Lectures and hands on work were in play. The final GIGA-map was exhibited in the main studio of FUA TUL (http://www.fua.tul.cz/) with an informal opening.

DSC_0509

Final GIGA-map (photo: Málek 2016)

WP_20160303_16_12_23_Pro

Birger’s Speech at the Opening (photo: Davidová 2016)

The complex potentials of Davidová’s and her colleagues’ Evironmental Summer Pavilions, pareSITE (http://archinect.com/mobius) and LOOP (http://environmentalpavilion.tumblr.com/), were GIGA-mapped (http://systemsorienteddesign.net/index.php/giga-mapping/giga-mapping-information) among others from socio-ecologico-economic aspects. GIGA-maps serve for diagramming intricate transdisciplinary relations and, as Birger has shown, can be deepened by color-coding of connections and by ZIP-analysis.

WP_20160303_15_15_54_Pro

Colorcoding by Different Wires (photo: Davidová 2016)

WP_20160302_14_31_08_Pro_2

Birger Introducing ZIP-Analysis (photo: Davidová 2016)

ZIP-Analysis was explained by Sevaldson as follows:

“ZIP-Analysis is a simple method for developing GIGA-maps and to find potential areas for interventions and innovations…

Z :  Zoom is used to mark areas or points in your map that need more research. It is a reminder for you that you lack information and a initiater to make additional maps zooming into this area.

P :  P stands for potential, problem, problematique, pain point. If there is an obvious problem this is a potential for improvement. The Pain Points used by some are obviously P points but using the term potential is more neutral. There could be big potentials in things that work very fine. One could use this as a inspiration to improve things that work not so fine or one could improve them or link them in new ways. P stands for potential pain points problems etc. Typically if you spot a potential or problem but you don’t know what to do with it its a P point. Also think of the P points as potential actors e.g. in the sense of “Enablers” and “Blockers”. Also think of them as leverage points. (Meadows)

I : I stands for innovation and / or intervention. If you find something new you can do or you find a solution to a problem or you can link things in a new way by creating new relations these are I-points. Innovations are obviously new inventions. interventions are not necessarily new and innovative but they are actions that change the system. They are systems interventions. The ZIP-Analysis works nicely with GIGA maps to move from description to design.

When GIGA-mapping you perform the ZIP-Analysis by consiously searching for ZIP points. Mark with Z, P or I on the map.” (Sevaldson 2016 http://systemsorienteddesign.net/index.php/giga-mapping/zip-analysis)

WP_20160302_17_01_40_Pro

ZIP-analysis in Progress (photo: Davidová 2016)

Davidová discussed the opportunities in zooming the problems and thus opened new questions in methodology. The most interesting discussion was on the pavilions’ program. The pavilions were often criticized for not having such. Birger opened the question of opportunistic use by its visitors/performers. Not being directly said, here you should sit, here play, here meet, here dance, sing or give a speech, all the users found the comfortable settings the pavilions offered. Birger has long lasting experience with such designs since 90-ties, when he founded Ocean (http://www.ocean-designresearch.net/) and gave us a lot of insides. In Prague Marie Davidová, Krištof Hanzlík, Martin Šichman and Boris Meluš opened this question after 60-ties when lectoring the workshop instantPARK for urbanACT in 2012. (http://urbanact.cz/post/24221217279/v-r%C3%A1mci-z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9ho-happeningu-prob%C3%ADhal-v)

The mapping of opportunistic social interaction with architectonic object answered and opened a lot of questions. Students adopted basic principles of the methodology and broaden their horizons in complex thinking. They are planning to continue with this approach in their next projects. The results of this should be exhibited in Liberec from the 6th June. The exhibition will be opened by Birger Sevaldson around 3pm, followed by the public lecture of his colleague from Ocean and AHO, Michael Hensel, on Performance Oriented Architecture (http://www.performanceorienteddesign.net/) at 6pm.

You can find the report in Czech language published on archiweb.cz here/článek v češtině zde: http://www.archiweb.cz/news.php?type=&action=show&id=19085

Zpráva z worskopu s Birgerem Sevaldsonem na FUA TUL
GIGA-mapování potenciálů Environmentálních letních pavilonů


Birger Sevaldson vysvětlující ZIP-analýzy (foto: M.Davidová, 2016)

V rámci projektu institucionální spolupráce mezi Fakultou umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci (FUA TUL) a Oslo School of Architecture and Design (AHO), Systemic Approach to Architectural Performance, se uskutečnil na FUA TUL workshop a veřejná přednáška Birgera Sevaldsona za asistence Marie Davidové. Společný projekt obou škol má za cíl propojit metodologii Systems Oriented Design se stále více aktuálním směrem v architektuře, či designu celkově, Performance Oriented Architecture/Design. Tento projekt byl podpořen EHP a Norskými Fondy.
Birger začal workshop úvodní přednáškou, kde vysvětlil metodologii. Poté Marie Davidová vysvětlila svojí případovou studii v oboru Performance Oriented Architecture, Wood as a Primary Medium to Architectural Performance, týkající se dřeva. Davidová, spolu s kolegy a studenty, postavila již dva letní pavilony z masivního dřeva, které reagují na počasí a staly se platformou pro letní festivaly v Praze. Workshop se mimo jiné zaměřil právě především na komplexní potenciál vztahu pavilonu ke svému okolí z pohledu sociálně-ekologicoko-ekonomických aspektů, prostřednictvím takzvaných GIGA-map.
GIGA-mapy slouží k diagramování složitých mezioborových vztahů. Právě propojení mezi různými tématy bývá zásadní k porozumění systému.

Finální výsledek GIGA-mappingu (foto: Martin Málek)

Birger představil kódování spojnic na základě jejich vlastností, intenzity a repetitivnosti.

Detail GIGA-mapy ukazující kódování při značení vztahů (foto: Marie Davidová)

Dále vysvětlil techniku takzvaných ZIP-analýz, které vyhledávají určité aspekty projektu vhodné pro intervenci, či inovaci:
„Z :  Zoom se používá k označení oblastí nebo míst ve vaší mapě, které potřebují další výzkum. Je to vaše upozornění pro vás, že vám chybí informace a iniciátor dalších map zoomujících do této oblasti.
P : P představuje potenciál, problém, problematiku, bod bolesti. Jestliže tu je zřejmý problém, je to potenciál pro zlepšení. Některými používané označení body bolesti jsou zjevně P body, ale s použití termínu potenciál je více neutrální. Velké potenciály můžou být i u věcí do věcí, které fungují velmi dobře. Je možné je použít jako inspirace pro zlepšení věcí, které tak dobře nefungují, nebo můžou být dány do spojitostí novými způsoby. P představuje potenciální body bolesti, problémy atd. Obvykle Odhalíte-li nějaký potenciál, nebo problém, ale nevíte, co dělat s tím, že je to P bod. Myslete také na P body jako potenciální aktéry např. ve smyslu “umožňující” a “blokující”. Také je možné o nich uvažovat jako bodech vlivu. (Meadows)
I : I je zkratka pro inovace a / nebo intervence. Pokud zjistíte něco nového, co můžete udělat, nebo najdete řešení problému nebo můžete propojit věci novým způsobem vytvořením nových vztahů, jedná se I-body. Inovace jsou samozřejmě nové invence. Intervence nejsou nutně nové nebo inovativní, ale jsou to akce, které mění systém. Jsou to intervence systémů. ZIP-analýza pracuje dobře s GIGA-mapami přechodu od popisu k designu.“ (Sevaldson 2016, z anglického originálu SOD přeložila Marie Davidová)

Davidová navrhla právě zoomování problémů, a tak se pohled na stávající metodologii rozšířil. Diskutovány byly body jak sociální, tak procesu výroby i výzkumu.

Vytáření ZIP-analýz (foto: Marie Davidová)
foto: Marie Davidová, 2016

Nejzajímavější byla diskuse o programu pavilonů. Oba pavilony, pareSITELOOP, neměly pouze funkci klimatického zpříjemnění svého okolí, ale zároveň sloužily i jako místo k setkávání, posezení, ke hře i k tanci či jako stage festivalů. Pavilonům byla dříve vyčítána právě absence programu. Uživatelům nebylo jasně řečeno, tady máte stát, tady sedět či tady si hrát. Objekty umožňovaly oportunistické funkce podle dané potřeby či nálady. Birger Sevaldson má s tímto přístupem k designu velké zkušenosti již z devadesátých let, kdy začal působit v Ocean. Tato diskuse u nás ještě stále není běžná, i když jsme téma už nakousli s Krištofem Hanzlíkem, Martinem Šichmanem a Borisem Melušem při lektorování workshopu instantPARK pro urbanACT v roce 2012.
Mapování oportunistické sociální interakce s architektonickým objektem zodpověděla i otevřela spoustu otázek. Studenti si osvojili zásadní principy metodologie a rozšířili obzory v komplexním myšlení. Tento přístup plánují využít i ve svých nadcházejících projektech.

6. června 2016 by se v 15:00 hodin v Liberci měla konat vernisáž těchto výsledků za účasti Birgera Sevaldsona. V 18:00 hodin bude následovat veřejná přednáška Birgerova kolegy z Ocean a AHO, pionýra směru Performance Oriented Architecture, Michaela Hensela.

Studenti: Mirka Baklíková, Lucie Pavlištíková, Martin Málek, Mariia Borisova, Georgia Papasozomenou

 

ASK The Conference

DSCN0737

Marie Davidova is on the way to Warszaw to present her paper coauthored with Birger Sevaldson on 1:1 scale prototyping in Research by Design at ASK.The.Conference. Read the the abstract bellow:

/ Marie Davidová je na cestě do Varšavy, kde bude prezentovat společný článek s Birgerem Sevaldsonem o prototypování v plném měřítku a “Research by Design” na ASK.the.Conference. Přečtěte si abstrakt v angličtině níže:

1:1, A Transdisciplinary Prototyping Studio:

The author is using transdisciplinary studio courses as a research tool in the field of performative wood. Through sharing the knowledge between architectural, environmental design, and wood science researchers and students, we managed to develop complex 1:1 scale prototypes. The course process is a learning arena for students, teachers and researchers and the skills, competences and insights are being developed through experimental practice. The second prototype of the Environmental Summer Pavilion II course was created from reflection upon the first one while both serve as complex material-environment interaction studies for the development of responsive envelopes.

Check the event here: http://conference.asknow.eu/
‪#‎OneToOne‬
‪#‎ASK‬

Study on Non-Discrete Spaces in Norway

non-discreteNorway_red

Marie Davidova is leaving to Norway this Monday to map in cooperation with Birger Sevaldson non-discrete spaces in Norwegian traditional architecture. The unclimatised spaces between interior and exterior, generating the onion principal of the building, have its place in almost all traditional architectures, functioning as its energy exchange.

Marie Davidová vyjíždí do Norska studovat a mapovat ve spolupráci s Birgerem Sevaldsonem “non-discrete spaces” v tradiční norské architektuře. Tyto neklimatizované prostory mezi interiérem a exteriérem, které generují takzvaný cibulový princip budovy, mají své místo skoro v každé tradiční architektuře, kde fungují jako výměna energie.

 

Hello World!

ehp-norske-fondy_logo-norsko-barvaehp-norske-fondy_logo-ehp-barva

We are happy to announce our project Systemic Approach to Architectural Performance:

The project is held in institutional cooperation of the Faculty of Art and Architecture at the Technical University in Liberec (https://www.fua.tul.cz) and the Oslo School of Architecture and Design (https://aho.no/) and is kindly supported by EEA and Norway Grants (http://eeagrants.org/) under the program CZ07. Its mission is to link the method of Systems Oriented Design (http://www.systemsorienteddesign.net/) with Performance Oriented Architecture (http://www.performanceorienteddesign.net/). Those fields are represented at the Oslo School of Architecture and Design by world’s key persons in the disciplines, POA by Michael Hensel and SOD by Birger Sevaldson.

The case study of FUA TUL’s PhD student’s, Marie Davidova’s, research on Wood as a
Primary Medium to Architectural Performance will be applied and the results will be
presented to the academy. In the same time, the project covers advising of Marie
Davidova’s PhD project, the workshop, public lectures, discussions, common crits,
conference attendance and publications which will inseminate the field to the academic
audience and strengthen the engagement in common interest of the institutions and their
connections.

In case of any questions or interest in the project dont hesitate to contact Marie Davidova: marie.davidova@tul.cz

/S radostí oznamujeme zahájení projektu Systémový přístup k architektonické performanci:

Projekt je veden v institucionální spolupráci mezi Fakultou umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci (https://www.fua.tul.cz) a Oslo School of Architecture and Design (https://aho.no/) a byl laskavě podpořen z EHP a Norských fondů (http://eeagrants.org/) pod programem CZ07. Jeho mise je propojit metodu Systémově orientovaný design (http://www.systemsorienteddesign.net/) s Performativně orientovanou architekturou (http://www.performanceorienteddesign.net/). Tyto oblasti jsou reprezentovány na Oslo School of Architecture and Design zásadními osobnostmi, POA Michaelem Henselem a SOD Birgerem Sevaldsonem.

Případová studie doktorandky Marie Davidové z FUA TUL, výzkum: Wood as a
Primary Medium to Architectural Performance, bude v projektu aplikován a prezentován akademii. Projekt zahrnuje konzultace PhD studie, workshop, veřejné přednášky a diskuse, společné kritiky, účasti na konferencích a publikace, které rozšíri pole o akademickou audienci a posílí iniciativy ve společném zájmu obou institucí a jejich propojení.

V případě jakýchkoli otázek či zájmu o projekt, prosím, kontaktujte Marii Davidovou: marie.davidova@tul.cz