September EnviroCity’s Reverberations Program is Ready, See What Was on in July

103+priloha

GIGA-mapping Svalgangs 2016 (the map of Norway is a public source from: Central Intelligence Agency: https://www.cia.gov/ the macro climatic diagrams are used with the courtesy of yr.no reached at yr, 2016) 

September will be a lot about Systems Oriented Design. We will start with GIGA-Mapping workshop by Linda Blaasær from the Oslo School of Architecture and Design. The weekend after we will discuss GIGA-Mapping of performance of traditional Norwegian architecture by Marie Davidová (Collaborative Collective, FUA TUL, FA CTU) and Dana Raková (FUA TUL). On Sunday, we will welcome our biggest star, Birger Sevaldson from the Ocean Design Research Association and the Oslo School of Architecture and Design who will discuss design for democracy and sustainability. We can also look forward to the lecture by Jan Čerňanský from Czech National Heritage Institute on the ecosystemic performance of Czech traditional architecture. All of this will be highlighted by dance performance by Jana Vrána, VR performance by Kateřina Horák Goryczka and Jan Horák and mimic performance by Jan Bárta. We will close the reverberations with EnviroCity’s evaluation and staring audio-visual performance by LUNCHMEAT.

Please, follow our events on EnviroCity’s Facebook or see the full programe:

2. 9. – 19:00 – 23:00 & 3. 9. – 11:00 – 15:00– Linda Blaasvær: Kdo jsme – Kdo jsme // Giga–mapování pro sdílené hodnoty komunit I /// Giga mapping for a shared understanding on community values // Who are we – Who we are

Linda

Linda Blaasvær Manuela Aguirre and GIGA-Mapping Workshop with Tønsberg Library (Photo: Aguirre 2015)

workshop – bude zajištěn překlad do češtiny a občerstvení // Refreshments Covered, registrujte se na//register at: marie.davidova@tul.cz – Excelsior

9.9. – 18.30– Marie Davidová a Dana Raková: Biodiverzita a adaptace na změnu klimatu skrze tradiční architekturu – příklady z klimatických extrémů // Biodiversity and Climate Change Adaptation Through Traditional Architecture

20170803_102021
Marie Davidová and Dana Raková: Svalgangs Mapping (Photo: Raková 2017)

přednáška // lecture – bude zajištěno občerstvení // Refreshments Covered – Excelsior

9.9. –19.30– Martin Čerňanský: Venkovské sídelní prostředí, krajinný ráz a ekosystém //Vernacular Settlements Environment, Landscape and Ecosystem

Cernansky

Bee Haves in Rožnov pod Radhoštěm (Čerňanský n.d.)

přednáška // lecture – bude zajištěno občerstvení // Refreshments Covered – Excelsior

9.9. –21.30– Jana Vrána: Biological Co-Dance

35

EnviroCity 2014 Opening: Loop pavilion; Light Performance: Lunchmeat; Dance Performance: Jana Vrána (photo: Dvořák 2014)

tanční performance // dance performance – burčák s sebou, možnost občerstvení v Excelsioru // Refreshments Reachable from Excelsior – Schody // Stairs

10.9. –16.30– Kateřna Horák Goryczka a Jan Horák: Bambel Run

KatkaJan

Kateřna Horák Goryczka a Jan Horák WIP on the Performance (Horák Goryczka 2017)

VR performance – burčák s sebou, možnost občerstvení v Excelsioru // Refreshments Reachable from Excelsior – Schody // Stairs

10.9. –18.00– Birger Sevaldson: Navrhování pro environmentální businessy a demokracii: Rozpory a soulady /// Designing for Environment Business and Democracy: Contradictions and Synergies

Birger

Birger Sevaldson: Design for Democracy Course GIGA-Map 2016

přednáška // lecture – bude zajištěn překlad do češtiny a občerstvení // Refreshments Covered – Excelsior

13.9. –18.30– Marie Davidová, Kateřina Zímová, Šimon Prokop, Michaela Pánková: Vyhodnocení COLridoru a EnviroCity: Čeho jsme dosáhly/i a kam dál ????

Basic RGB

Marie Davidová: COLridor Project and EnviroCity Festival GIGA-Map on Stakeholders and Actions Processes 2017

přednáška a diskuse // lecture and discussion – burčák s sebou, možnost občerstvení v Excelsioru // Refreshments Reachable from Excelsior – Schody // Stairs

13.9. –19.30– Jan Bárta: Standing Up Volume II: Stmelování sociálních skupin jako součást ekosystému

mimická performance // mimic performance- burčák s sebou, možnost občerstvení v Excelsioru // Refreshments Reachable from Excelsior – Schody // Stairs

13.9. –21.00– LUNCHMEAT Closing Performance

36

EnviroCity 2014 Opening: Loop pavilion; Light Performance: Lunchmeat; Dance Performance: Jana Vrána (photo: Dvořák 2014)

AV performance – burčák s sebou, možnost občerstvení v Excelsioru // Refreshments Reachable from Excelsior – Schody // Stairs

 

To look back after July’s reverberations, the events were on human-environmental interactions, joining today digital technologies with eco-systemic environment. We opened the reverberations and Šimon Prokop used environmental sound data for music generation. Ben James created VR app for environmental development speculations. And Karolína Kotnourová generated interactive bat mapping from ultra-sound recordings.

_MG_3114

Šimon Prokop: Architektonicko-Zvuková Bio-preformace v Reálném čase – mapování místního biotopu // Architectural-Sound Bio-Performance in Real Time – Mapping of Local Biotop (photo: Carrithers 2017)

_MG_3246

Ben James: Mixed Realities: Make Prague Great Again! (photo: Carrithers 2017)

IMG_3360

Karolína Kotnourová: Bat(d)sound (photo: Carrithers 2017)

So far, so good! Thanks a lot and keep in touch in September!

Thanks a Lot for EnviroCity 2017 and Looking forward to See You at Reverberations!

Basic RGB

Figure 1: EnviroCity GIGA-Map (Marie Davidová and coll. 2017) – GIGA-Mapa EnviroCity Festivalu (Marie Davidová a kol. 2017)

The main program of EnviroCity 2017 is over. Thanks a lot to all involved! We are looking forward to meet again at reverberations starting end of July!

/

Hlavní program EnviroCity 2017 je za námi. Děkujeme všem, kdo se na něm podíleli a těšíme se na další shledání na dozvucích koncem června!

Please, see the images from the main program and look back bellow:

/

Projděte si obrázky z hlavního programu a poohlédněte se za festivalem:

_MG_8400

Figure 2: Marie Davidová and Michaela Pánková are opening the Festival (photo: Robert Carrithers 2017) – Marie Davidová a Michaela Pánková zahajují festival (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_8494

Figure 3: Marie Davidová on  COLridor Project (photo: Robert Carrithers 2017) – Marie Davidová vypráví o projektu COLridor (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_8522

Figure 4: Kateřina Zímová on  COLridor Project (photo: Robert Carrithers 2017) – Kateřina Zímová vypráví o projektu COLridor (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_8555

Figure 5: Šimon Prokop on  COLridor Project (photo: Robert Carrithers 2017) – Šimon Prokop vypráví o projektu COLridor (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_8586

Figure 6: Marie Davidová opening the EnviroCity GIGA-Map Exhibition in partnering local Excelsior Pub (photo: Robert Carrithers 2017) – Marie Davidová otevírá vístavu GIGA-Mapy festivalu EnviroCity v lokální partnerské restauraci Excelsior Pub (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_8660

Figure 7: Audio-Visual Performance of Andrea Pekárková: Visual Diversity in Local Chapel (photo: Robert Carrithers 2017) – Audio-Vizuální Performance Andrei Pekárkové: Vizuální diverzita v místní kapli (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_8726

Figure 8: Local Bat Mapping Ultra-Sound  Recordings Translated to Sound Introduced by Kateřina Zímová (photo: Robert Carrithers 2017) –  Představení ultrazvukových záznamů mapování netopýrů v lokalitě konvertovaných do zvuku Kateřinou Zímovou (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_8764

Figure 9: Morning PickNick with Birds – Local Bird Mapping Performed by Kateřina Zímová (photo: Robert Carrithers 2017) –  Ranní piknik s ptáky a mapování jejich druhů produkované Kateřinou Zímovou (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_8866

Figure 10: SeedBombs Workshop by Kateřina Zímová (photo: Robert Carrithers 2017) – Seed Bombs: Jedlá krajina – restaurace pro čmeláky a včely I od Kateřiny Zímové (foto: Robert Carrithers 2017)

IMG_9299

Figure 11: Michaela Pixová on Radical Emancipation within the Cities (photo: Robert Carrithers 2017)  – Michaela Pixová o radikální emancipaci ve městě (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_9420

Figure 12: Debate on Bio-Corridors within the City and its Relation to Bio-Top Zvonařka (photo: Robert Carrithers 2017)  – Debata na téma biokoridorů ve městě ve vztahu k biotopu na Zvonařce (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_9811

Figure 13: Marie Davidová: Biological Co-Design, Co-Living and Co-Creation on Responsive Screen Ray (photo: Robert Carrithers 2017)  – Marie Davidová: Biologický Co-Design, Co-Living a Co-Creation na responsivní stěně Ray (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_0600

Figure 14: Community Brunch with Initiatives for Eco-Systemic Co-Living (photo: Robert Carrithers 2017) –  Komunitní brunch s iniciativami pro ekosystemické soužití (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_0664

Figure 15: Jana Novorytová and col.:  BODYSTAIRS Dance Performance (photo: Robert Carrithers 2017) –  Jana Novorytová: TĚLOSCHODY taneční performance (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_0902

Figure 15: Jana Novorytová and col.:  BODYSTAIRS Dance Performance (photo: Robert Carrithers 2017) –  Jana Novorytová: TĚLOSCHODY taneční performance (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_1112

Figure 17: SeedBombs Workshop by Kateřina Zímová and Radka Tyslová (photo: Robert Carrithers 2017) – Seed Bombs: Jedlá krajina – restaurace pro čmeláky a včely II od Kateřiny Zímové a Radky Tyslové (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_1278

Figure 18: Darina Alster: Sea Siren (photo: Robert Carrithers 2017)  – Darien Alster: Mořská Siréna (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_1362

Figure 19: Markéta Gebrian: Floral Vegetable Fantasies: Virtual Gardens for Cities (photo: Robert Carrithers 2017)  –  Markéta Gebrian: Květinově Rostlinné Fantazie: Virtuální Zahrady pro Města (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_1606

Figure 20: Marie Davidová Looking Back after EnviroCity Main Program (photo: Robert Carrithers 2017) – Marie Davidová: Poohlédnutí se za hlavním programem festivalu EnviroCity (foto: Robert Carrithers 2017)

_MG_1705

Figure 21: Pilgrimage of st Methard in Local Chapel and local history discussion by Old Catholic Church  (photo: Robert Carrithers 2017)  – Pouť sv. Medarda a vyprávění o historii lokality od Starokatolické církve (foto: Robert Carrithers 2017)

SAAP Was Supported by EEA Grants!

ehp-norske-fondy_logo-ehp-barva

We are very glad to announce our new initiative among FUA TUL and AHO that was supported by EEA Grants!

Naše nová iniciativa mezi FUA TUL a AHO byla podpořena EHP Fondy!

This initiative is focused on awareness and in-depth knowledge in the field of biodiversity and ecosystemic services.  The community multi-genre festival EnviroCity and its reverberations that serves to support monitoring and analysis of the local biotope, will engage general public as well as professional audience of wider range of types. There will be also performed study on mapping svalgangs, the semi-interior space of Norwegian traditional architecture, for monitoring and adaptation to climate change and an article about it will be sent to reviewing process. The study will be presented at festival EnviroCity’s reverberations. This will support the development of the study. The initiative is than to support all fields of the call of the program: Biodiversity and ecosystemic services, Monitoring and integrated planning, Climate change adaptation and its popularisation.

The iniciative Systemic Approach to Architectural Performance (SAAP) is a continuation of the project with the same name (Davidová, 2016a, 2016b) that was supported last year within CZ07 – Scholarship Programme and Bilateral Scholarship Programme by EEA and Norway Grants. This project resulted in a fusion of process-based fields formally initiated by integration of Systems Oriented Design (SOD) (Sevaldson, 2013) and Performance Oriented Architecture (POA) (Hensel, 2015) and was ratified as its own design field. The fields have been founded and developed at the Oslo School of Architecture and Design and therefore there is better experience in the area. SAAP develops methodology and generates theory through experimental practice. This initiative will develop this concept further through common collaborative public events and actions and in depth expert study and thus will support publicity of biodiversity and ecosystemic services in the Czech Republic and its settlements adaptation to climate change.

The initiative is to support community transdisciplinary activity for supporting bio-top at Nusle Stairs within Prague city centre (Davidová, 2017). The activity is to generate biodiversity within the location and through co-design and public events to support eco-systemic co-living and public understanding and pride of being part of such system. The public events, covered by EnviroCity festival (Davidová & Kernová, 2016; Kernová, 2014) will generate research studies and future co-design themselves. Invited presenters have to relate to the bio-top project and have to interpret it through their profession and art-performance-design-research-science field. Since the initiative is long lasting Time Based Eco-Systemic Co-Design, EnviroCity will have a strong effect on local built environment development.

Through study trips for traditional architecture research in more extreme locations, the field investigation will be extended towards architectural adaptation to climate change as weather extremes are expected in our locations (Czech Republic Ministry of the Environment & Czech Hydrometeorological Institute, 2015; Flæte et al., 2010). These studies will map eco-systemic interaction of semi-interior spaces called svalgangs, the spaces between exterior and interior. Please, see RSD5 paper, related to this topic (Davidová, 2016a). Through the combination of soft and hard data from digital devices, cameras but also personal experience expressions, the study will cover the options for adaptation to the extremes approaching Czech Republic in broader complexity.

Festival EnviroCity with its reverberations and svalgangs mapping are tightly interconnected when one activity supports the other through its events. Both together are to support ecosystemic adaptation to climate change, when we will through non-anthropocentric architecture (Hensel, 2015) interact with other species through spaces, that are neither interior nor exterior, or through actions in public space.

 

Iniciativa se zaměřuje na rozšíření povědomí a prohloubení vědomostí v oblasti biodiverzita a ekosystémové služby. V zásadě komunitní, multi-žánrový festival EnviroCity a jeho dozvuky sloužící k podpoře, monitorování a analýze místního biotopu bude pracovat s odbornou i laickou veřejností širšího spektra. Bude také zhotovena studie Mapování svalgangů, mezi-interiérových prostorů norské tradiční architektury, k monitorování a adaptaci na změnu klimatu, kterou v rámci iniciativy jako článek zašleme do recenzního řízení. Tato aktivita bude také prezentována na dozvucích festivalu EnviroCity, což pomůže v jejím vývoji. Iniciativa tedy přispěje k přímé akci ve všech oblastech programu CZ02: Biodiverzita a ekosystémové služby, Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí, Adaptace na změnu klimatu a v jejich popularizaci.

Systemic Approach to Architectural Performance (SAAP) (Davidová, 2016b, 2016c)  navazuje na stejnojmenný projekt, podpořený loni programem CZ07. Výsledkem byla fúze procesy orientovaných směrů, formálně iniciovaná integrací směrů Systems Oriented Design (SOD) (Sevaldson, 2013) a Performance Oriented Architecture (POA) (Hensel, 2015). To vrcholí časově založeným Eko-Systemickým Co-Designem, který zahrnuje biotické i abiotické účastníky, včetně lidí. Iniciativa se bude vyvíjet s našimi norskými partnery, protože tyto směry byly a jsou právě na Oslo School of Architecture and Design založeny a vyvíjeny a mají bohatší zkušenosti než my. Tento koncept skrze další společné veřejné události a akce, odbornou, do hloubky vypracovanou, studii, se zasadí o rozvinutí a propagaci biodiverzity a ekosystémických služeb v České Republice a její adaptaci na změnu klimatu v rámci sídel.

V rámci iniciativy bude propagována komunitní, transdisciplinární aktivita pro podporu biotopu na Nuselských Schodech v Praze (Davidová, 2017), která má za cíl vytvořit biologickou rozmanitost v lokalitě a prostřednictvím co-designu. Skrze veřejné akce chceme podpořit eko-systemické spolužití, veřejné porozumění a hrdosti bytí součástí eko-systému obyvatel prostřednictvím festivalu EnviroCity. Veřejné aktivity festivalu EnviroCity (Davidová & Kernová, 2016; Kernová, 2014) budou generovat jak publicitu, tak výzkumné studie a budoucí co-design samy o sobě. Pozvaní vystupující se musejí vztáhnout k studii bio-topu prostřednictvím své profese: uměním, performancí, designem, výzkumem či vědou. Vzhledem k tomu, že aktivita je dlouhotrvající časově založený, eko-systemický co-design, EnviroCity bude mít silný vliv na místní vývoj městské krajiny.

Prostřednictvím analýzy svalgangů, zaměřené na výzkum tradiční architektury extrémnějších klimat v Norsku, bude pole rozšířeno směrem k architektonické adaptaci na změnu klimatu v ČR, protože právě tyto extrémy, na které naše architektura nemá odpověď, nyní přívalech zažíváme v ČR. Tyto studie zmapují ekologicky systémové interakce mezi-interiérových, neklimatizovaných prostorů mezi exteriérem a interiérem, blíže článek pro RSD5 (Davidová, 2016a). Kombinací měkkých a tvrdých dat z přístrojů, fotografií i expresí pocitů komplexně obsáhneme možnosti k adaptaci na extrémy přicházející do ČR.

Festival EnviroCity a jeho dozvuky a mapování svalgangů jsou aktivně propojeny, jedna aktivita podporuje druhou skrze své akce pro interakci s laickou i odbornou veřejností. Obě dohromady pak přispějí k ekosystemické adaptaci na změnu klimatu, kdy skrze neantropocentrickou architekturu (Hensel, 2015) budeme interagovat s ostatními druhy skrze prostory, které nejsou ani interiér ani exteriér, či přímé akce ve veřejném prostoru.

 

References/Reference:

Czech Republic Ministry of the Environment, & Czech Hydrometeorological Institute. (2015). Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR / Strategy on Adaptation to Climate Change in the Czech Republic. (Centre for Environment at Charles University & Prague, Eds.) (1st ed.). Prague: Czech Republic Ministry of the Environment. Retrieved from http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie/$FILE/OEOK-Adaptacni_strategie-20151029.pdf

Davidová, M. (2004). Gary Doherty: On Spatial Dialogues. Stavba, 5(6), 18.

Davidová, M. (2016a). Socio-Environmental Relations of Non-Discrete Spaces and Architectures: Systemic Approach to Performative Wood. In P. Jones (Ed.), Relating Systems Thinking and Design 2016 Symposium Proceedings (pp. 1–17). Toronto: Systemic Design Research Network. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/0B-0w-H8C5IDCWEtScUlNaVNrX1E/view

Davidová, M. (2016a). Systemic Approach to Architectural Performance. Retrieved January 17, 2017, from https://www.facebook.com/systemicapproachtoarchitecturalperformance/?ref=br_tf

Davidová, M. (2016b). Systemic Approach to Architectural Performance. Retrieved March 29, 2016, from https://systemicapproachtoarchitecturalperformance.wordpress.com/

Davidová, M. (2016b). Wood as a Primary Medium to Architectural Performance: A Case Study in Performance Oriented Architecture Approached through Systems Oriented Design. Technical University of Liberec, Faculty of Art and Architecture. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/307957987_Wood_as_a_Primary_Medium_to_Architectural_Performance_A_Case_Study_in_Performance_Oriented_Architecture_Approached_through_Systems_Oriented_Design

Davidová, M. (2017). COLridor. Retrieved March 31, 2017, from https://www.facebook.com/COLridor/

Davidová, M., & Kernová, M. (2016). EnviroCity – Facebook. Retrieved April 1, 2016, from https://www.facebook.com/envirocity/

Doherty, G. (2005). Prototypes in Pinkenba. In Nordes 2005 – In the Making (Vol. 0, pp. 1–5). Kopenhagen: Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture. Retrieved from http://www.nordes.org/opj/index.php/n13/article/view/262/245

Flæte, O., Bardalen, A., Dalen, L., Drange, H., Gjærum, I., Hanssen-Bauer, I., … Aanestad, J. (2010). Adapting to a changing climate: Norway’s vulnerability and the need to adapt to the impacts of climate change. Oslo. Retrieved from https://www.regjeringen.no/contentassets/00f70698362f4f889cbe30c75bca4a48/pdfs/nou201020100010000en_pdfs.pdf

Hensel, M. (2015). Performance-Oriented Design. Retrieved April 3, 2016, from http://www.performanceorienteddesign.net/

Kernová, M. (2014). EnviroCity. Retrieved April 1, 2016, from http://envirocity.cz/

Sevaldson, B. (2013). Systems Oriented Design. Retrieved October 1, 2013, from http://www.systemsorienteddesign.net/

GIGA-Mapping New Coming Cultures in Tunis

Last week, Marie Davidová held a GIGA-Mapping workshop on appreciation of new coming cultures through their culture and invited lecture on Systemic Approach to Architectural Performance at RAID conference focused on post digital age at Ecole Superieur des Sciences et TEchnologie du Design (المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم) in Tunis, Tunisia. In the 2,5 hours transdisciplinary workshop, we mapped the impacts of cultural exchange across the world. The result is a field map with registering impacts and their interpretations. The lecture was introducing the new design field as a fusion of process-based fields into Time Based Eco-Systemic Co-Design that involves both, biotic and abiotic agents, including humans.

Workshop Participants: Selmi Chauna, Khenissi Miriam, Hajji Moez, Merwa Kachoukh

WP_20170428_11_01_39_ProFigure 1: Designing the System of Mapping (Photo: Davidová 2017)

WP_20170428_12_43_28_Pro
Figure 2: GIGA-Mapping the Appreciation of New Comming Cultures (photo: Davidová 2017)

WP_20170428_12_49_27_ProFigure 3: The Result 2,5 Hours Workshop GIGA-Map (photo: Davidová 2017)

 

 

Systemic Approach to Architectural Performance is a a Design Field!

obrazeksaap

Systemic Approach to Architectural Performance is ratified as fusion of process based fields formally initiated by integration of Systems Oriented Design and Performance Oriented Architecture. It develops methodology and generates theory through experimental practice.

SAAP involves Time Based Eco-Systemic Co-Design that involves both, biotic and abiotic agents, including humans.

Download Wood as a Primary Medium to Architectural Performance on Research Gate!

img_20160901_191633

(photo: Mládek)

Ten days ago, we launched the hard-cover publication Wood as a Primary Medium to Architectural Performance. Since today, you can download it on Research Gate. Have a good read!

/Stáhněte si Wood as a Primary Medium to Architectural Performance na Research Gate!

From the book/z knihy:

The present research considers wood as a study material for a wider question
on architecture’s environmental interaction. It aims to explore its potential for architectural performance and atmospheres as well as to broaden the discussion on this problem area by accessing the public space. My project researches such interactions through practical experiments as well as theoretical reflections, including examinations of other scientific, artistic and crafts disciplines and honestly discusses both the successes as well as the failures and weak points to develop a strong background for architectural and urban design practice.
The methodology Research by Design while full scale prototyping is covered by the Systems Oriented Design to interpret and develop complex environmental relations.
This is an article based thesis, where the texts of the articles have not been changed
and serve as an addendum covered with an exegesis. Most of the repeating images were
removed from the articles. If there is an exception this is reasoned through its important
relation to the present text.
All the substantial contributions are mentioned within the text and/or summarized in
the Thanks section. To mention the main institutions and practice/NGO’s respectively,
this research has been developed at the Faculty of Art and Architecture at the Technical
University of Liberec, the Faculty of Architecture at the Czech Technical University in Prague, Faculty of Forestry and Wood Sciences at the Czech University of Life Sciences in Prague, the Academy of Art, Architecture and Design in Prague, the Architectural Institute Prague, the Oslo School of Architecture and Design, the University of Chemistry and Technology in Prague, Collaborative Collective, Defio, Oximoron, re.code.nature and reSITE.

The publication of the thesis was kindly supported by EEA and Norway Grants through the
project Systemic Approach to Architectural Performance, is printed on paper with 100%
of recycled fibre and is dedicated to my family, friends, colleagues, students and everyone
interested in the field.

Endless Thanks chapter says all:

“First I would like to offer my sincere gratitude to my supervisors, Miloš Florián from the Faculty of Architecture at the Czech Technical University (FA CTU), Birger Sevaldson from the Oslo School of Architecture and Design (AHO) and Ocean Design Research Association and Zdeněk Fránek from the Faculty of Art and Architecture at the Technical University of Liberec (FUA TUL) and Fránek Architects, for providing great support and inspiration during my work. A special thanks to Birger for very precisely reviewing the thesis.

Many thanks are also directed to Cyril Říha from the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (AAAD), Department of Arts Theory, who has been asking critical questions about my work and critically reviewed the written text and to Peter Buš from ETH Zürich for fast review of the final stage of the thesis.

My great appreciation is sent to Monika Mitášová from the Faculty of Philosophy and Arts of Trnava University and to Michael Ulrich Hensel the Oslo School of Architecture and Design and Ocean Design Research Association for agreeing on being opponents for the thesis.

I express sincere gratitude to Matthew Krimmel from the Institute of Language Education (IJV) for language review.

I highly appreciate my cooperation with Jan Škuta from Škuta Design, who is the author of graphic design of the printed and PDF version of the thesis and posters within the project Systemic Approach to Architectural Performance and corporate identity design for EnviroCity Festival.

Many thanks to Eva Nováková for the formatting of the Word document of the thesis.

Great thanks belong to all my dear friends and colleagues from Collaborative Collective for their fantastic support and inspiration before and during the project in various ways, without whom it would never be able to reach its dimensions and ambitions.

Special thanks to my closest pavilion co-workers Šimon Prokop from the MOLAB, FA CTU in Prague and Collaborative Collective and Martin Gsandtner from the CIEE Global Architecture and Design Program and re.code.nature for providing Grasshopper leadership within the pavilions projects. Also to Martin Šichman from the Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Architecture and Oximoron for being the leader in tooling and detailing within the pareSITE pavilion project and to Jan Zatloukal from the Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering and Experis DSKM, s.r.o. for solution and periodical checks of the LOOP pavilion when we experienced structural problems.

Very heartfelt gratitude belongs to all the students of FLD CZU, ARCHIP and FUA TUL for their work. Namely, thanks to Jiří Šmejkal and Alena Novotná for their great involvement.

My great thanks is owed to the academy co-operators: Jiří Suchomel, the vice dean at FUA TUL for the great cooperation with FUA TUL. Alsoto Regina Loukotová, the dean of ARCHIP, for her great cooperation with ARCHIP and to Irena Fialová, the vice dean at FA CTU in Prague and to Zdeňka Němcová Zedníčková, the vice dean at FUA TUL for all the support during my studies.

For leadership of great cooperation during the pavilion projects I would like to especially thank Martin Böhm and Jan Bomba from the Faculty of Forestry and Wood Sciences at the Czech University of Life Sciences (FLD CZU). Pavel Novák, from the FLD CZU, was a great workshop leader and co-worker in the carpenters’ workshop as well as support for the pavilion measuring. My great thanks belongs to Aleš Zeidler, from the FLD CZU, who was a great consultant within the solid wood material science and to Radim Sýkora and Martin Sviták, from the FLD CZU, who were a great co-operators for CNC milling.

Carpenters Petr Bouma, Aleš Kořínek and their co-workers from Defio, s.r.o. also deserve much appreciation for their work on development and prototyping of the project Ray.

My big thanks belongs to Vladimír Kočí, from the Institute of Chemical Technology for conceptualising, modelling and consulting interpretations of LCA analysis.

Many thanks to Michaela Kernová/Pánková for her excellent program management of the EnviroCity Festival, giving it a professional and educational atmosphere, to all its performers and to Milota Sidorová, Martin Barry and Osamu Okamura for their cooperation with the reSITE festival.

I would like to thank to my sister Václava Davidová for keeping my Ray prototypes in her courtyard and to her neighbours the Stará family for their everyday observations of its performance at the times I could not be present. I certainly must not forget to mention my thanks to my friend David Hlouch for his adventurous transportation of the Ray 2 prototype from Defio, s.r.o. to the site.

I should also not forget to thank my dear friend Synnøve Landvik and her family for providing background for my stays and travels in Norway while all the time offering boundless support.

Special thanks to Terje Planke from Norsk Folkemuseet, Oslo for the consultancy and measurements enabling and to Jon Bojer Godal from Nordmøre Museum, Norway for consultancy and references.

I would like to thank Knut Einar Larsen, my former colleague from the Faculty of Architecture and Fine Art at the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim, for discussing references on Norwegian traditional panelling; to Josef Šanda, from AAAD who provided his consultancy in material science and references; to algologists Jiří Komárek, from the Třeboň department of the Institute of Botany and Jiří Neústupa, from the Department of Botany, Faculty of Science, Charles University of Prague, for providing their samples and consultancy; to Ladislav Bakay from the Department of Planting Design and Maintenance, Horticulture and Landscape Engineering Faculty, Slovak University of Agriculture in Nitra for providing data on carbon emissions for LCA analysis; to Helena Pánková, from Matério, who has supported my research with building materials consultancy; to Josef Kudrna, an axeman, who offered his consultancy from his practical experience with wood-humidity interaction and to Pavel Kašpar from Acolor, s.r.o. for samples and consultations on different stain preservatives. There were also many other consultants directly involved through the students, mainly from various faculties of The Technical University of Liberec and The Faculty of Forestry and Wood Sciences at The Czech University of Life Sciences in Prague.

I would like to express my appreciation for the support from my friends and colleagues at the MOLAB department at the Faculty of Architecture at The Czech Technical University in Prague.

Many thanks are owed to the FUA TUL administrative staff, most of all to Eva Konopová and to Marta Petrová, for their great assistance with grants and study issues.

I also would like to thank those who granted me permission for utilisation of their images and to all the photographers without whom my thesis would be much less enriched.

This project would have never happened without the kind support of Collaborative Collective, EEA and Norway Grants, Faculty of Forestry and Wood Sciences at Czech University of Life Sciences, ARCHIP, Faculty of Art and Architecture at Technical University of Liberec, Faculty of Architecture at Czech Technical University in Prague, Academy of Art, Architecture and Design in Prague, re.code.nature, Oximoron, Defio, s.r.o., AZ-TECH, s.r.o., Prague Institute of Planning and Development, Landscape festival Praha 2014, Nákladové nádraží Žižkov, SKANSKA, Stora Enso, Rothoblaas, Eurodach, Natura Dekor, Nářadí Bartoš, Lesy ČR, P-Print, Škuta Design, Empyreum Information Technologies, reSITE, Meloun Production, Easy Moving, Nadace Život umělce, Nadace Proměny, Paperlinx, Vinařství Sonberg, Městská část Praha 3, Nová síť, o. s., Nadace Proměny, Auto*Mat, Lunchmeat, TANEC PRAHA, Uličník, Rekola, I Need Coffee, Architekti ve škole and Matério to whom belongs my great thanks.

Last, but not least, I would like to thank to all my dear family and friends, for without their support and motivation it would be very hard to have accomplished this project.”